Skip to content
Skip to navigation menu

English

Meddyliau Creadigol

12 Hydref 2011

Creative Minds Web4

Bydd y syniadau diweddaraf ym meysydd cerddoriaeth, llenyddiaeth, diwylliant a’r cyfryngau ar ganol y llwyfan yng ngŵyl gyntaf Prifysgol Caerdydd ar y celfyddydau.

Mae Meddyliau Creadigol yn rhoi llwyfan i awduron, cerddorion a beirdd blaenllaw gyflwyno’u gwaith diweddaraf i’r cyhoedd, a hefyd yn gyfle i hyrwyddo ymchwil flaengar y Brifysgol ym maes y celfyddydau, llenyddiaeth, y cyfryngau a mwy.

Caiff yr ŵyl ei lansio ar benwythnos 28-29 Hydref 2011, gyda rhaglen feddylgar sy’n cynnwys ysgolheigion Caerdydd sydd ar flaen y gad ym maes ymchwil ddiwylliannol, yn archwilio pynciau gan gynnwys rhyfel propaganda’r byd gorllewinol yn erbyn Gaddafi, pwysigrwydd Jane Austen i’r byd llenyddol a’r themâu sydd ar waith yn ffilm glasurol Alfred Hitchcock, Rear Window.

Bydd rhai o sêr y byd llenyddol – gan gynnwys John Harrison, awdur y gyfrol deithio, Cloud Road, a enillodd Wobr Llyfr y Flwyddyn 2011; Ned Thomas, yr ymgyrchydd iaith ac awdur The Welsh Extremist; a Gwyneth Lewis, Bardd Cenedlaethol cyntaf Cymru – yn trafod eu gwaith ac yn rhannu eu profiadau gyda chynulleidfaoedd.

Mae Meddyliau Creadigol wedi ei drefnu fel rhan o @CreativeCardiff, sy’n dathlu talent greadigol y ddinas wrth ymdrechu i ddatblygu cyfleoedd newydd i ddarganfod ac i drafod byd diwylliannol Caerdydd.

Dywedodd Dr Katie Gramich, o Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth y Brifysgol, sy’n cyfrannu at yr ŵyl: "Gŵyl syniadau yw Meddyliau Creadigol lle gall pobl feddwl, darganfod a chyfrannu at y drafodaeth. Mae’n gyfle i’r cyhoedd gysylltu’n uniongyrchol â gwaith ymchwil blaengar y Brifysgol, ac i ni gyflwyno rhai o ffigyrau blaenllaw llenyddiaeth Cymru.

"Mae meddyliau creadigol awduron yn ein galluogi ni i gael mynediad at wledydd hynod eraill, y gorffennol a’r dyfodol, ac rydw i’n edrych ymlaen yn fawr at glywed gan Ned Thomas, Richard Gwyn, Gwyneth Lewis a nifer o bobl eraill."

Dros ddau ddiwrnod, bydd dros 19 o ddarlithoedd, cyfweliadau, darllediadau ffilm, teithiau a thrafodaethau yn cael eu cynnal er mwynhad y gynulleidfa, gan gynnwys digwyddiad ‘Llenyddiaeth Ynys Bell’ yng nghwmni panel o westeion arbennig a fydd yn datgelu eu hoff lyfrau.

Tu hwnt i’r lansiad, bydd y rhaglen yn parhau yn ystod mis Tachwedd a Rhagfyr gyda 37 o ddigwyddiadau pellach yn cael eu cynnal yn y Brifysgol a lleoliadau eraill ar draws y ddinas.

I weld rhaglen gyflawn Meddyliau Creadigol ac i archebu tocynnau, ewch i: http://www.caerdydd.ac.uk/creativeminds

Dolenni cysylltiedig

Yr Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth

Meddyliau Creadigol