Skip to content
Skip to navigation menu

English

Enillydd Traws-gwlad

03 Awst 2011

Sport logo - web

Mae Prifysgol Caerdydd wedi ennill y ras i gynnal pencampwriaeth traws-gwlad fwyaf y DU i fyfyrwyr.

Llwyddodd y Brifysgol i drechu cynigion hynod gystadleuol gan brifysgolion eraill ledled y DU i ennill y fraint o gynnal Pencampwriaeth Traws-gwlad Chwaraeon Prifysgolion a Cholegau Prydain (BUCS) 2012.

Bydd y ras yn cael ei chynnal ar Gaeau Blackweir ddydd Sadwrn, 4 Chwefror 2012. Mae’r lleoliad yn bodloni safonau cenedlaethol ac wedi hen ennill ei blwyf fel man cynnal cystadlaethau traws-gwlad cenedlaethol. Mae’r cwrs yn gyfuniad o redeg cyflym ar dir gwastad yn ogystal â mannau coetirol ac ar ymyl afon.

Meddai Cyfarwyddwr Chwaraeon y Brifysgol, Stuart Vanstone: "Bydd Caerdydd yn darparu cwrs gwych ar gyfer Pencampwriaeth Traws-gwlad BUCS 2012. Edrychwn ymlaen at groesawu dros 1,000 o fyfyrwyr i brifddinas Cymru i gystadlu yn y digwyddiad ardderchog hwn.

"Roeddem yn arbennig o falch o gael ein dewis oherwydd roeddem yn gwybod bod gennym gais cryf – yn enwedig gan ein bod wedi cydweithio â Chlwb Athletau’r Brifysgol a’r Undeb Athletau i gwblhau ein cais.

"Daw’r newyddion ar ddiwedd blwyddyn lwyddiannus i chwaraeon ym Mhrifysgol Caerdydd. Nid yn unig y mae’r Brifysgol wedi gorffen yn ei safle uchaf erioed yn y DU mewn cystadlaethau unigol a thîm, rydym hefyd wedi ein dewis fel un o leoliadau hyfforddiant swyddogol Llundain 2012 ar gyfer pêl-droed a byddwn yn croesawu bocswyr o’r safon uchaf o bob cwr o’r byd gan fod y Gymdeithas Focsio Ryngwladol wedi penderfynu cynnal ei hymarfer hyfforddiant paratoadol olaf cyn y Gemau Olympaidd ym Mhentref Hyfforddiant Chwaraeon y Brifysgol."

Mae’r achlysur chwaraeon hwn yn denu dros 1,000 o fyfyrwyr o brifysgolion ledled y DU i gystadlu am y wobr flynyddol.

BUCS yw’r corff llywodraethu cenedlaethol ar gyfer chwaraeon addysg uwch yn y DU. Mae’n cydweithio â myfyrwyr sy’n athletwyr, staff undebau athletau, swyddogion etholedig yn ogystal â staff chwaraeon proffesiynol, hyfforddwyr a gwirfoddolwyr mewn tua 157 o brifysgolion y DU.

Meddai Peter Bovill, Cadeirydd Grŵp Athletau a Thraws-reoli BUCS: "Rydym yn ddiolchgar i’r prifysgolion a gyflwynodd gynigion i gynnal y digwyddiad hwn. Mae’n bleser gennym gyhoeddi bod Prifysgol Caerdydd wedi’i dewis i gynnal y Bencampwriaeth Traws-gwlad yn 2012.

"Cyflwynodd Prifysgol Caerdydd gais cryf ar gyfer y cwrs ar Gaeau Blackweir sydd wedi hen ennill ei blwyf fel lleoliad Pencampwriaeth Traws-gwlad McCain Caerdydd yn ystod y blynyddoedd diwethaf. 2008 oedd y tro diwethaf i Gymru gynnal y digwyddiad ac rydym yn falch o’i weld yn dychwelyd yno."

Mae pencampwriaethau’r gorffennol wedi’u cynnal gan Brifysgol Birmingham mewn partneriaeth â Choleg Newman yn 2011 ac ym Mhrifysgol Stirling yn 2010.

26 Ionawr 2012 yw’r dyddiad cau i gofrestru ar gyfer y ras. Dylai myfyrwyr sydd â diddordeb mewn cystadlu gysylltu ag Undeb Athletau’r Brifysgol am ragor o wybodaeth.

Dolenni:

 

Tags