Skip to content
Skip to navigation menu

English

Dathliadau 125th mlwyddiant

24 Mai 2008

Bydd gan ymwelwyr Eisteddfod yr Urdd (26-31 Mai) y cyfle i ymuno â dathliadau blwyddyn pen-blwydd y Brifysgol yn 125.

Bydd ymwelwyr ifanc â stondin y Brifysgol yn gallu dylunio a lliwio eu coron eu hunain i ddathlu’r ffaith bod Prifysgol Caerdydd yn noddi coron yr Eisteddfod Genedlaethol yn ddiweddarach eleni.

Bydd llinell amser ddarluniol yn arddangos cyflawniadau’r Brifysgol ym maes ymchwil, addysgu ac ymrwymiad cymunedol dros y 125 mlynedd diwethaf. Bydd cwis hefyd yn seiliedig ar hanes y Brifysgol.

Gan ddenu tua 15,000 o gystadleuwyr, 100,000 o ymwelwyr a miliwn o bobl yn gwylio ar y teledu, mae Eisteddfod yr Urdd yn un o wyliau ieuenctid mwyaf Ewrop. Digwyddiad diwylliannol pwysig i Gymru gyfan, sy’n digwydd ar Fferm Gloddaeth Isaf ger Llandudno (26-31 Mai).

Bydd Eisteddfod Genedlaethol Cymru 2008 yn cael ei chynnal yng Nghaerdydd (2-9 Awst). Bydd y Brifysgol yn cyd-gynnal arddangosfa ryngweithiol ochr yn ochr â’r Pafiliwn Gwyddoniaeth, gyda’i phartner, Techniquest, gan roi’r proffil uchaf erioed i’r Brifysgol ymhlith mwy na 20,000 o ymwelwyr a ddisgwylir ar y Maes bob dydd.

I nodi blwyddyn pen-blwydd y Brifysgol yn 125, a’i chyfraniad parhaus i fywyd diwylliannol Cymru, mae Caerdydd yn noddi map yr Eisteddfod Genedlaethol, yn ogystal â Choron yr Eisteddfod.

Gwobrwyir y goron yn un o brif gystadlaethau’r Eisteddfod Genedlaethol, sef cyfres o gerddi a ysgrifennir yn Gymraeg ar bwnc gosod. Bydd seremoni’r coroni’n cael ei chynnal ym mhafiliwn yr Eisteddfod a’i goruchwylio gan Orsedd y Beirdd yn eu regalia derwyddol. Bydd y goron, a gynlluniwyd gan y cynllunydd gemwaith o Gymru, Karen Smith, yn cael ei chyflwyno’n ffurfiol i’r Eisteddfod gan y Brifysgol, yn yr Eisteddfod Genedlaethol.

Ymwelwch â’r Brifysgol yn Eisteddfod yr Urdd, stondin 68-69.

Tags