Skip to content
Skip to navigation menu

English

Cwtogi ar garbon

06 Ionawr 2012

Mae’r rôl allweddol y mae academyddion Caerdydd yn ei chymryd i chwyldroi ymchwil ynni a helpu busnesau Cymru i ddatblygu prosiectau arloesol i leihau carbon a chyrraedd targedau llym o ran allyriadau carbon yn cael ei harddangos mewn ffilm fer newydd.

Mae'r Sefydliad Ymchwil Carbon Isel (LCRI) yn brosiect ymchwil prifysgol Cymru-gyfan a gaiff ei arwain gan Ysgol Pensaernïaeth Cymru’r Brifysgol.

Caiff ei ariannu gan raglen Gydgyfeirio Cronfa Datblygu Ymchwil Ewrop (ERDF), ac mae wedi'i gynllunio i helpu Cymru a Phrifysgolion Cymru arwain y ffordd wrth ddatblygu ymchwil newydd i leihau allyriadau carbon.

Mae'r prosiect yn darparu dull strategol, cydlynol ar gyfer ymchwil ynni diwydiannol ryngddisgyblaethol yng Nghymru ac mae'n darparu sylfaen ymchwil ar gyfer diwydiannau’r sector ynni i'w helpu i gyrraedd targedau'r llywodraeth ar gyfer lleihau allyriadau carbon deuocsid a galluogi’r diwydiannau hyn i gystadlu ar lwyfan rhyngwladol.

Dywedodd yr Athro Phil Jones, Pennaeth Ysgol Pensaernïaeth Cymru a Chadeirydd y Sefydliad Ymchwil Carbon Isel: "Mae Rhaglen Gydgyfeirio Ynni LCRI yn gydweithrediad unigryw gyda Phrifysgolion Cymru’n gweithio mewn partneriaeth â diwydiannau lleol i ddarparu sylfaen ymchwil ynni draws-ddisgyblaethol gynhwysfawr i gefnogi polisïau carbon isel Llywodraeth Cymru.

"Gobeithiwn y bydd y ffilm fer hon yn helpu esbonio ehangder ein gwaith ac annog mwy o gydweithredu gyda’r byd academaidd, busnes a thu hwnt."

Dollenni Cyswllt

Y Sefydliad Ymchwil Carbon Isel

Ysgol Pensaernïaeth Cymru