Skip to content
Skip to navigation menu

English

Cwmni cysylltiedig yn gwerthu mwy nag erioed

03 Chwefror 2012

Mesuro image web

Mae cwmni sy’n gysylltiedig â Phrifysgol Caerdydd sy’n datblygu offer tonfedd radio a dulliau mesur dyfeisiau ar gyfer diwydiant y lled-ddargludyddion wedi gwerthu gwerth $1.25m o’u technoleg.

Mae technoleg Mesuro yn seiliedig ar dros ddegawd o ymchwil gan Grŵp Ymchwil Peirianneg Amlder Uwch a Chyfathrebu yn Ysgol Beirianneg Caerdydd.

Meddai Richard Emsley, Prif Weithredwr Mesuro: "Mae’r gwerthiant hwn i dri chwsmer byd-eang na allwn eu datgelu am resymau masnachol, yn dangos yr addewid enfawr sydd gan dechnoleg Amlder Radio Mesuro. Mae’n galluogi gwneuthurwyr dyfeisiadau gael y perfformiad gorau posibl gan eu dyluniadau ac yn gwneud i’r ddyfais weithio mor effeithlon â phosibl. Mae hefyd yn lleihau’r pŵer a ddefnyddir yn ogystal â lleihau’r amser marchnata.

"Edrychwn ymlaen at weld y cwmni’n mynd o nerth i nerth yn 2012."

Sefydlwyd Fusion IP yn 2002 i fasnachu eiddo deallusol a gynhyrchwyd gan y Brifysgol.

Ym mis Ionawr 2007, cwblhaodd Fusion gytundeb ddeng mlynedd unigryw gyda Phrifysgol Caerdydd oedd hefyd yn rhoi’r hawl iddo fasnachu eiddo deallusol a gynhyrchwyd gan ymchwil y Brifysgol (drwy greu cwmnïau cysylltiedig).

Mae Fusion yn flaenllaw mewn nifer o gwmnïau cysylltiedig Prifysgol Caerdydd gan gynnwys Mesuro, Asalus a MedaPhor.

Meddai David Baynes, Prif Weithredwr Fusion IP: "Mae wedi bod yn flwyddyn o newidiadau i Mesuro a dylai’r gwerthiannau hyn alluogi’r cwmni werthu’n sylweddol yn 2012."

Meddai Ann Casey, Swyddog Buddsoddi Gweithredol ym muddsoddwyr Cyllid Cymru: "Mae’r cytundebau newydd hyn yn newyddion ardderchog a’r dechrau delfrydol i 2012 i Mesuro.

"Maent yn dynodi cam mawr ymlaen i’r cwmni gan brofi bod marchnad sylweddol ar gyfer technoleg arloesol Mesuro. Edrychwn ymlaen at weld nifer yr archebion yn cynyddu ar gyfer technoleg Mesuro yn ystod y flwyddyn."

Dolenni cysylltiedig:

Ysgol Beirianneg

Mesuro

Fusion IP

Asalus

MedaPhor

 

Tags