Skip to content
Skip to navigation menu

English

Cydnabod cydraddoldeb yn y gweithle

21 Ionawr 2013

Stonewall-2013-Logo

Am y drydedd flwyddyn yn olynol mae Prifysgol Caerdydd wedi’i chynnwys yn rhestr 100 Cyflogwr Gorau Stonewall mewn cydnabyddiaeth o’i hymrwymiad i gydraddoldeb i weithwyr lesbiaidd, hoyw a deurywiol.

Yn safle 55, Caerdydd yw un o chwe phrifysgol yn unig sy’n ymddangos ym mynegai eleni, a gaiff ei lunio gan Stonewall, sef elusen dros hawliau i bobl hoyw. Mae’r mynegai yn seiliedig ar ystod o ddangosyddion allweddol sy’n cynnwys arolwg cyfrinachol ymhlith gweithwyr lesbiaidd, hoyw a deurywiol, y bu bron i 9,000 o bobl gymryd rhan ynddo.

Dywedodd yr Is-ganghellor, yr Athro Colin Riordan: "Mae presenoldeb parhaus Caerdydd ar restr 100 Uchaf Stonewall yn tanlinellu ein hymrwymiad parhaus i sicrhau amgylchedd cynhwysol, croesawgar a chynhyrchiol ar gyfer yr holl staff."

Cafodd gwaith rhwydwaith LHDT + y Brifysgol, sef Enfys, ei gydnabod hefyd gan Stonewall a’i henwodd yn un o’u ‘Perfformwyr Gorau o ran Grwpiau Rhwydwaith’. Rhoddir cydnabyddiaeth yn y categori hwn i grwpiau yr ystyrir eu bod wedi gwneud cyfraniad amhrisiadwy i brofiad staff LHDT + yn eu sefydliad a thu hwnt.

Dywedodd Karen Cooke, Cadeirydd Enfys: "Mae Mynegai Cydraddoldeb yn y Gweithle Stonewall yn broses hynod o gystadleuol gyda 376 o gyflogwyr yn ceisio cael mynediad i’r 100 Uchaf. Nid dyma holl ffocws yr hyn rydym yn ei wneud yma yng Nghaerdydd, ond mae’n rhoi i ni fframwaith i sicrhau ein bod yn parhau i fynd yn y cyfeiriad cywir.

"Rwy’n arbennig o falch bod Enfys wedi derbyn cydnabyddiaeth gyda gwobr Perfformiwr Gorau ac rwy’n awyddus i achub ar y cyfle hwn i ddiolch i weddill y pwyllgor am eu holl gymorth. Nid yw’r gwaith yn dod i ben - mae angen i ni barhau i wneud popeth o fewn ein gallu i greu amgylchedd cynhwysol lle gall ein staff a myfyrwyr LHDT + fod yn nhw’u hunain."

Yn 2012 cafodd Caerdydd ei chydnabod hefyd gan Stonewall am ei hymrwymiad i gefnogi myfyrwyr lesbiaidd, hoyw a deurywiol, gan sgorio marciau llawn yn rhestr wirio Gay by Degree 2012.

Ychwanegodd Ben Summerskill, Prif Weithredwr Stonewall: "Mae pob cyflogwr yn y 100 Uchaf wedi perfformio’n drawiadol. Gall y 1,700,000 o staff hoyw a’r 150,000 o fyfyrwyr prifysgol hoyw sydd ym Mhrydain ddefnyddio’r Mynegai yn hyderus i ddewis cyflogwr croesawgar, neu edrych ymhellach, gan wybod yn iawn y byddant yn cael eu hamddiffyn rhag gwahaniaethu."

Dolenni Cysylltiedig

ENFYS - Rhwydwaith ar gyfer Staff LHDT
Stonewall

 

Tags