Skip to content
Skip to navigation menu

English

Cydweithredu â Tsieina

20 Ionawr 2011

Ole Petersen

Mae’r Athro Ole Petersen, Cyfarwyddwr Ysgol y Biowyddorau, wedi’i benodi fel Athro Anrhydeddus ym Mhrifysgol Genedlaethol Jinan yn Guangzhou, un o blith y 100 o brifysgolion cenedlaethol allweddol yn Tsieina.

Teithiodd yr Athro Petersen CBE FRS, un o’r unigolion uchaf ei barch ym maes ymchwil fiofeddygol ryngwladol, i Tsieina yn ddiweddar i dderbyn y penodiad mewn seremoni wobrwyo arbennig.

Yn ystod ei ymweliad, cafodd cysylltiadau Caerdydd â Tsieina eu cryfhau ymhellach drwy gyhoeddi y bydd Prifysgol Genedlaethol Jinan yn anfon myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig i astudio yn Ysgol y Biowyddorau Caerdydd bob blwyddyn. Bydd y myfyrwyr yn astudio am raddau meistr yn y lle cyntaf, ac yn ddiweddarach am raddau doethuriaeth. Disgwylir y bydd hyd at 5 o fyfyrwyr ôl-raddedig y flwyddyn yn dod i’r brifysgol o 2012. Bydd Coleg Meddygol Jinan ac Ysgol y Biowyddorau Caerdydd hefyd yn dechrau gweithio tuag ennill statws Labordy ar y Cyd.

Dywedodd yr Athro Petersen: "Rwy’n hyderus y byddwn yn cydweithredu’n dda iawn ac er budd y ddau ohonom gyda Phrifysgol Genedlaethol Jinan ac edrychaf ymlaen at groesawu’r myfyrwyr rhagorol cyntaf o Brifysgol Genedlaethol Jinan i Gaerdydd."

Dywedodd yr Athro Luo Huanmin, Deon Gweithredol Coleg Meddygol Prifysgol Genedlaethol Jinan: "Credaf y bydd ein cydweithrediad yn llwyddo ac yn sicrhau canlyniadau sylweddol."

Traddododd yr Athro Petersen ddarlith hefyd ym Mhrifysgol Genedlaethol Jinan am y newidiadau diweddar o ran asesu a chyllido ymchwil fiofeddygol yn Ewrop a’r DU. Roedd yn seiliedig ar ei brofiad fel Cadeirydd presennol Panel Grantiau Cychwyn y Cyngor Ymchwil Ewropeaidd ar gyfer Ffisioleg, Pathoffisioleg ac Endocrinoleg, yn ogystal â phenodi Cadeirydd Panel y Gwyddorau Biolegol ar gyfer dulliau asesu ansawdd ymchwil llywodraeth y DU ym mhrifysgolion y DU.

Pennawd i’r llun:

Yn y llun yr Athro Petersen yn y Seremoni Wobrwyo gyda’r Athro Lu Daxian, Is-lywydd Prifysgol Genedlaethol Jinan

Dolenni cysylltiedig

Tags