Skip to content
Skip to navigation menu

English

Cyfeillgarwch yn yr oes ddigidol

11 Tachwedd 2011

Crowcroft - webYr Athro Jon Crowcroft

Bydd y cysyniad o gyfeillgarwch yn yr oes ddigidol a defnyddio rhwydweithiau symudol diwifr i helpu mesur y gymdeithas ddynol yn cael eu trafod mewn darlithoedd arbennig ym Mhrifysgol Caerdydd.

Ddydd Mawrth 6 a Dydd Mercher 7 Rhagfyr 2011, bydd yr Athro Jon Crowcroft o Brifysgol Caergrawnt a’r Athro Robin Dunbar o Brifysgol Rhydychen yn traddodi Darlithoedd Nodedig y Brifysgol mewn Cyfrifiadura Cymdeithasol.

Cyfle yw Mam Pob Dyfais yw testun darlith yr Athro Crowcroft (6 Rhagfyr) pan fydd yn esbonio’r paradeim newydd "rhwydweithio yn canolbwyntio ar ddata’ sy’n ceisio galluogi defnyddwyr ffonau symudol i rannu gwybodaeth yn haws. Bydd yn amlinellu datblygiad Haggle, sy’n cynnig ffordd newydd i ddefnyddwyr smartffonau gyfnewid ffeiliau mewn ffordd ‘gymdeithasol’. Bydd yn dadlau, er i’r system gael ei dylunio’n wreiddiol i fynd i’r afael â phroblemau rhwydweithio ymhlith defnyddwyr ffonau symudol, fe ddatblygodd dipyn yn fwy cyffredinol na’r disgwyl. Yn ddiweddar, er enghraifft, fe’i defnyddiwyd i olrhain epidemig o’r ffliw.

dunbar - webYr Athro Robin Dunbar

Pam na fydd y Rhyngrwyd yn Rhoi Mwy o Ffrindiau i Chi yw testun darlith yr Athro Robin Dunbar (7 Rhagfyr). Yn athro Anthropoleg Esblygiadol ym Mhrifysgol Rhydychen, mae’r Athro Dunbar yn fwyaf adnabyddus am ddamcaniaeth yr ymennydd cymdeithasol, damcaniaeth clecs esblygiad iaith a Nifer Dunbar (y terfyn ar nifer y perthnasoedd y gallwn ymdopi â hwy). Yn ei ddarlith bydd yn dadlau er bod y rhyngrwyd yn cynnig y cyfle goblygedig i ni ddod i adnabod pobl o amgylch y byd yn ysbeidiol, nid yw, ac ni all, dorri drwy’r rhwystr sy’n cyfyngu ar nifer y perthnasoedd y gallwn eu cael.

Mae’r darlithoedd yn rhan o Gyfres Darlithoedd Nodedig proffil uchel Prifysgol Caerdydd sy’n dod â siaradwyr gwadd amlwg a dylanwadol i’r Brifysgol a chynulleidfa ehangach i arddangos eu gwaith.

Cynhelir darlith yr Athro Crowcroft yn yr Ysgol Optometreg a Gwyddorau’r Golwg, Heol Maendy ar 6 Rhagfyr. Bydd derbyniad cyn y ddarlith yn dechrau am 5.30 pm, a bydd posteri yn dangos gwaith myfyrwyr Prifysgol Caerdydd mewn Cyfrifiadura Cymdeithasol; mae’r ddarlith yn dechrau am 6.30 pm.

Mae darlith yr Athro Dunbar yn dechrau am 11.00 fore Mercher 7 Rhagfyr, ac fe’i cynhelir yn yr Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg. Mae’r ddarlith hon yn rhan o raglen fore a gynhelir rhwng 9:15 am-12:15 pm sy’n tynnu sylw at ymchwil arloesol Prifysgol Caerdydd mewn cyfrifadura cymdeithasol.

Mae’r darlithoedd yn rhad ac am ddim a gellir cadw lleoedd drwy anfon e-bost i publicbookings@caerdydd.ac.uk neu drwy ffonio 029 2087 6935. Gellir cadw lle ar gyfer y ddwy ddarlith neu ar gyfer pob darlith ar wahân.

Dolenni cysylltiedig

www.caerdydd.ac.uk/dls