Skip to content
Skip to navigation menu

English

Cymru yn Dweud Ie

27 Chwefror 2012

Wales Says Yes Web

Bydd llyfr newydd sy’n cynnig yr hanes awdurdodol cyntaf am daith Cymru tuag at bwerau deddfwriaethol llawn yn cael ei gyflwyno’n swyddogol ar Ddydd Gŵyl Ddewi (Dydd Iau 1 Mawrth 2012).

Cyd-awdurdon Wales Says Yes: Devolution and the 2011 Welsh Referendum yw Cyfarwyddwr Canolfan Llywodraethiant Cymru yn y Brifysgol, yr Athro Richard Wyn Jones; a’i aelod diweddaraf, y dadansoddwr gwleidyddol blaenllaw, yr Athro Roger Scully.

Mae’r llyfr yn cynnig dadansoddiad trylwyr o'r digwyddiadau cyn, yn ystod ac ar ôl refferendwm 2011 ynglŷn â phwerau deddfwriaethol i Gymru a sefydlu wedyn system wleidyddol newydd hanesyddol yng Nghymru .

Dywedodd Leighton Andrews AC, y Gweinidog dros Addysg a Sgiliau, ac un a chwaraeodd ran flaenllaw yn ymgyrch refferendwm 2011: "Mae Richard Wyn Jones a Roger Scully wedi rhoi’r dadansoddiad o wleidyddiaeth yng Nghymru ar fap yr economi byd-eang.

"Yn eu gwaith diweddaraf, maen nhw’n olrhain troeon anodd y ffordd tuag at bwerau deddfwriaethol llawn yn refferendwm 2011. Bydd eu hymresymiad yn ysgogi dadl a thrafodaeth yng Nghymru a thu hwnt. Mae’n hanes darllenadwy, cynhwysfawr a deallus y tu hwnt o ddatblygiad yn hyrddiant diatal datganoli."

Bydd y llyfr yn cael ei lansio’n swyddogol mewn digwyddiad yn Adeilad y Pierhead, Bae Caerdydd, dan ofal Cadeirydd yr Ymgyrch Ie, Roger Lewis; a Phennaeth yr Ysgol Ieithoedd Ewropeaidd, Cyfieithu a Gwleidyddiaeth, yr Athro David Boucher.

Ychwanegodd yr Athro Charlie Jeffrey, Pennaeth Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol ym Mhrifysgol Caeredin: "Does dim naratif syml ar gyfer gwleidyddiaeth yng Nghymru; gwyddor wleidyddol nodedig sy’n cynhyrchu mewnwelediad cyfoethog i’r Gymru gyfoes oherwydd mae hefyd yn ymwneud â’r meddwl byd-eang mewn gwyddor wleidyddol ynglŷn â chenedlaetholdeb, cystadleuaeth bleidiol, democratiaeth uniongyrchol ac ymddygiad pleidleisio.

"Oherwydd hynny, bydd llyfr Wyn Jones a Scully, ynghyd â Delineating Wales gan Rick Rawlings, yn adroddiad diffiniol ar ffurfio system wleidyddol newydd yng Nghymru."

Mae Canolfan Llywodraethiant Cymru yng Nghaerdydd yn ymchwilio i bob agwedd ar gyfraith, llywodraeth ac economi gwleidyddol Cymru, ynghyd â chyd-destunau ehangach llywodraethiant tiriogaethol.

Mae’r Ganolfan yn cael ei noddi a’i chefnogi gan Ysgol y Gyfraith, Caerdydd a’r Ysgol Ieithoedd Ewropeaidd, Cyfieithu a Gwleidyddiaeth, gyda chydweithrediad academyddion ar draws y Brifysgol.

Mae gan y Ganolfan gysylltiadau ffurfiol â Sefydliad Ymchwil, Data a Methodoleg Gymdeithasol ac Economaidd Cymru (WISERD) a'r Sefydliad Materion Cymreig ynghyd â pherthynas gydweithredol agos â chydweithwyr mewn sefydliadau eraill ar draws Cymru, y DG, Ewrop a thu hwnt.

Cyhoeddir Wales Says Yes: Devolution and the 2011 Welsh Referendum gan Wasg Prifysgol Cymru.

Dolenni:

Canolfan Llywodraethiant Cymru

Yr Ysgol Ieithoedd Ewropeaidd, Cyfieithu a Gwleidyddiaeth

Gwasg Priftysgol Cymru