Skip to content
Skip to navigation menu

English

Cymru yn yr Undeb Barhaus

25 Mehefin 2013

Secretary of StateMae Ysgrifennydd Gwladol Cymru, David Jones, wedi defnyddio prif araith yng Nghanolfan Llywodraethiant Cymru y Brifysgol i ddweud bod hyblygrwydd setliad datganoli Cymru yn ei wneud yn fodel sy’n iawn i Gymru.

Gyda phobl Yr Alban yn disgwyl dewis rhwng undeb barhaus neu annibyniaeth yn 2014, dywedodd Mr Jones bod y setliadau datganoli presennol yn osgoi "un ymagwedd ar gyfer pawb", ac yn galluogi Cymru a’r Alban i addasu a datblygu i amgylchiadau newidiol.

Dywedodd Mr Jones, wrth siarad yn Adeilad y Pierhead yng Nghaerdydd, "Mae cael llywodraethiant Cymru yn iawn, a chael y pwerau iawn yn y lle iawn, yn hanfodol er mwyn sicrhau Cymru fwy ffyniannus".

Wrth amlygu pwysigrwydd ymagwedd ar y cyd i gynorthwyo economi a diwylliant Cymru, dywedodd fod angen i lywodraethiant Cymru gadw i fyny gyda’r ymdrechion i gyflawni twf.

Galwodd ar Lywodraeth Cymru a Chynulliad Cymru i "edrych fwy tuag at allan", mabwysiadu "agwedd fwy ystwyth at lunio polisïau", a’u herio i "ddefnyddio pwerau datganoledig yn fwy effeithiol i chwalu’r rhwystrau at fusnes newydd a thwf".

Dywedodd yr Athro Richard Wyn Jones, Cyfarwyddwr Canolfan Llywodraethiant Cymru: "Gyda llywodraeth y DU yn ystyried ei hymateb i adroddiad cyntaf Comisiwn Silk, yn ogystal ag adroddiad Comisiwn McKay ar Loegr, a gydag ychydig dros flwyddyn ar ôl tan y refferendwm ar annibyniaeth yn Yr Alban, mae ffurf y Deyrnas Unedig yn y dyfodol yn amlwg yn un o gwestiynau canolog gwleidyddiaeth Prydain. Roeddem yn falch iawn bod Ysgrifennydd Gwladol Cymru, David Jones AS, yn gallu ymuno â ni i esbonio ei safbwyntiau ar le Cymru yn yr Undeb."

Dolenni cysylltiedig

Canolfan Llywodraethiant Cymru