Skip to content
Skip to navigation menu

English

Dadansoddi Cyfeirlyfr Diagnostig Seiciatreg

23 Mai 2013

Brain scan

Mae cyhoeddi’r canllawiau newydd rhyngwladol am iechyd meddwl yr wythnos hon wedi bod yn bwnc llosg ymhlith clinigwyr iechyd meddwl, academyddion ac unigolion sydd wedi’u heffeithio gan awtistiaeth.

Honnir y bydd y Cyfeirlyfr Diagnostig ac Ystadegol newydd ar gyfer Anhwylderau Meddwl (DSM-5) sy’n cynnwys diffiniad diwygiedig o Anhwylder ar y Sbectrwm Awtistig yn golygu na fydd rhai plant ac oedolion sydd â symptomau awtistiaeth yn cael diagnosis.

Mae canfyddiadau mewn ymchwil newydd a gynhaliwyd gan dîm rhyngwladol o ymchwilwyr o dan arweiniad yr Athro Susan Leekam o Brifysgol Caerdydd, a gyhoeddwyd heddiw yn Journal of Child Psychology and Psychiatry, yn awgrymu hwyrach bod y pryderon hyn yn rhoi’r drol o flaen y ceffyl. Yn ôl yr Athro Leekam o’r Ysgol Seicoleg a Chyfarwyddwr Canolfan Ymchwil Awtistiaeth Cymru:

"Bydd y canfyddiadau yn yr astudiaeth hon yn helpu i egluro rhai o’r anghysondebau a welwyd mewn ymchwil blaenorol am DSM-5. Rydym wedi dangos bod y ffordd y mae meini prawf diagnostig yn cael eu mesur a’u rhoi ar waith yn ystyriaeth hanfodol.

"Gan ddefnyddio ein set ddata ryngwladol am unigolion sydd eisoes wedi cael diagnosis ar sail y canllawiau rhyngwladol presennol, roeddem yn gallu ymchwilio i’r patrwm llawn o ymddygiadau a gynigir yn y canllawiau DSM-5 newydd.

"Daeth i’r amlwg i ni fod plant ac oedolion sydd eisoes wedi cael diagnosis, gan gynnwys y rhai tra galluog, yn gymwys ar gyfer diagnosis DSM-5 o anhwylder ar y sbectrwm awtistig."

Dolenni defnyddiol

Canolfan Ymchwil Awtistiaeth Cymru  
Yr Ysgol Seicoleg
Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol Autistica
Awtistiaeth Cymru
Prifysgol Newcastle  
Prifysgol Leuven (KU Leuven), Gwlad Belg
Prifysgol Leiden, yr Iseldiroedd

 

 

Newyddion Diweddaraf

Newyddion Diweddaraf Coleg y Gwyddorau Biofeddygol a Gwyddorau Bywyd