Skip to content
Skip to navigation menu

English

Dal llwyddiant optometreg

27 Ebrill 2009

Mae casgliad o ddelweddau newydd trawiadol yn dal ffracsiwn o’r mwy na 8,500 o gleifion sydd wedi derbyn cyngor a thriniaeth yng nghlinig optometreg newydd y Brifysgol sy’n werth £21m ac o’r radd flaenaf wedi cael ei ddadorchuddio’n swyddogol.

Mae’r arddangosfa o ddelweddau wedi cael ei chynllunio i fod yn deyrnged barhaus i’r amrywiaeth o gleifion, ifanc a hen, sydd wedi derbyn triniaeth optometreg yn y safle amlbwrpas newydd, a agorwyd yn swyddogol yn 2007.

Dywedodd Dr Margaret Woodhouse, Uwch Ddarlithydd yn yr Ysgol Optometreg a Gwyddorau’r Golwg: "Mae’r arddangosfa ffotograffiaeth yn helpu i ddathlu dwy flynedd ers agoriad swyddogol adeilad pwrpasol newydd yr Ysgol Optometreg a Gwyddorau’r Golwg sydd o’r radd flaenaf.

"Yn ystod y cyfnod byr hwn, mae’r clinig eisoes wedi darparu profion golwg a gwasanaethau eraill ar gyfer dros 8,500 o bobl. Mae ein cleifion yn amrywio o’r ifanc iawn i’r hen iawn, ac maent yn parhau i ddod atom ni am brofion llygaid safonol, lensys cyffwrdd, dyfeisiau golwg gwael, gwisg i’r llygaid ar gyfer chwaraeon, yn ogystal â chyngor a gofal ar gyfer iechyd eu llygaid.

"Yn fwy pwysig, mae’n darparu cyfleuster o’r radd flaenaf er mwyn i’n myfyrwyr ddysgu ac i’r Ysgol barhau a’i draddodiad hir o ymchwil sydd ar flaen y gad."

Mae’r arddangosfa barhaol newydd o luniau wedi’i chynllunio hefyd i ategu delweddau presennol yn y safle. Mae’r 'Arddangosfa Ffotograffig Symud Safbwyntiau' a drefnwyd gan Gymdeithas Syndrom Down eisoes yn ffurfio nodwedd amlwg o’r adeilad.

Mae rhai o’r delweddau sydd wedi cael eu cynnwys yn yr arddangosfa newydd yn tanlinellu ymhellach y gwaith agos rhwng sefydliadau fel Cymdeithas Syndrom Down a’r Ysgol Optometreg a Gwyddorau’r Golwg.

Dywedodd Dr Woodhouse: "Mae llawer iawn o’m hymchwil yn yr Ysgol Optometreg a Gwyddorau’r Golwg yn canolbwyntio ar blant ag anghenion arbennig.

"Mae diffygion gweledol yn llawer mwy cyffredin ymhlith plant ac oedolion ag anableddau nag ymhlith y boblogaeth gyffredinol. Mae’r Ysgol wedi bod yn weithredol o ran datblygu profion sydd wedi’n galluogi ni i asesu’r golwg mewn pobl sy’n methu â darllen siartiau llythrennau a chyfathrebu’n hawdd."

Tynnwyd yr holl ddelweddau yn yr arddangosfa gan ffotograffydd proffesiynol, Mike O'Carroll. Mae Mike yn ymwelydd rheolaidd a chefnogwr o waith yr Ysgol, ac mae’n cael ei gydnabod yn eang am ei waith ffotograffig gyda phlant â Syndrom Down ac anableddau eraill.

Cynhaliwyd lansiad swyddogol yr arddangosfa ffotograffiaeth ddydd Sul 26 Ebrill ar safle Heol Maendy yr Ysgol Optometreg. Cewch fwy o wybodaeth am yr arddangosfa trwy gysylltu â Dr Margaret Woodhouse ar 029 2087 6522 neu thrwy anfon neges e-bost at: Woodhouse@cardiff.ac.uk

Tags