Skip to content
Skip to navigation menu

English

Dangosiad o’r ffilm ‘A Portrait of a City’

01 Gorffennaf 2013

WAC poster web

Mae’r prosiect cymunedol lleol ‘We Are Cardiff,’ sy’n adnabyddus yn bennaf am ei flog bro, wedi cynhyrchu ffilm annibynnol fer am fywyd yn ninas Caerdydd, gyda chefnogaeth gan Brifysgol Caerdydd.

Mae Prifysgol Caerdydd yn bartner cynhaliol i brosiect ‘Portrait of a City’ gyda We Are Cardiff.

Dywed We Are Cardiff: "Efallai eich bod eisoes yn gwybod ein bod bellach yn gweithio ar wneud ffilm ers bron blwyddyn a hanner. Mae’r diwrnod wedi cyrraedd i ryddhau’r bwystfil hwnnw! Mae parti i lansio a dangos y ffilm yng Nghanolfan Celfyddydau Chapter ddydd Sul 7 Gorffennaf am 12:30pm a byddem yn wirioneddol wrth ein boddau yn eich gweld chi yno."

Mae Prifysgol Caerdydd yn adnabyddus am yr amrywiaeth sydd ym mhoblogaeth ei myfyrwyr, a’r manteision a ddaw yn sgil hyn i brifddinas Cymru, gyda staff a myfyrwyr y brifysgol yn ffurfio canran arwyddocaol o’i phoblogaeth. Mae’r Brifysgol yn ymddangos yn y ffilm yn sgil caniatáu ffilmio ar y campws, cyfweliadau â myfyrwyr a mynediad unigryw i ddigwyddiadau’r brifysgol.

Mae Helia Phoenix, sef un o sylfaenwyr gwreiddiol prosiect We Are Cardiff, a chyfarwyddwr artistig y ffilm, yn esbonio’r bartneriaeth. Dywedodd Helia: "Ar ôl bod yn fyfyriwr ym Mhrifysgol Caerdydd - yn fyfyriwr israddedig ac ôl-raddedig - mae gennyf brofiad uniongyrchol o bwysigrwydd myfyrwyr i’r ddinas hon, a sut mae’r ddinas yn dylanwadu ar fywydau myfyrwyr sy’n penderfynu dod yma i astudio - a’r rhai hynny sydd byth yn gadael. Fel fi! Rydym wrth ein bodd ein bod yn ymuno â Phrifysgol Caerdydd i arddangos pa mor fendigedig yw’r ddinas hon. Rydym yn credu’n wirioneddol ynddi ac rwy’n gobeithio y gallwn gyhoeddi hynny i’r byd."

Dywedodd Sandra Elliott, Cyfarwyddwr Rhyngwladol a Marchnata yn y Brifysgol: "Rydym yn gyffrous iawn yn gweld y gwaith terfynol ar ôl holl waith caled Helia a’i thîm. Mae wedi cymryd dros flwyddyn i ddal dim ond ffracsiwn o’r digwyddiadau a’r gweithgarwch ar draws y ddinas, ac rydym yn ysu i weld sut mae We Are Cardiff wedi tynnu’r cyfan at ei gilydd i arddangos golwg arall o ddinas Caerdydd ar y sgrin."

Mae’r ffilm yn cwmpasu blwyddyn ym mywyd y ddinas ac yn cynnwys digwyddiadau a gweithgareddau mor eang ac amrywiol a rasio sglefrio, Gŵyl Sŵn a ‘Go Global,’ sef Gŵyl Undeb Myfyrwyr Caerdydd sy’n dathlu amrywiaeth.

Cynhelir dangosiad cyntaf y ffilm ddydd Sul 7 Gorffennaf yng Nghanolfan Celfyddydau Chapter am 12:30pm. Mae nifer y tocynnau yn gyfyngedig a gellir eu prynu drwy’r ddolen isod am £6 y tocyn. Bydd te, coffi a phicau ar y maen ar gael i’r rhai sy’n dod. 

http://wearecardiffportraitofacity.eventbrite.com

Yn rhan o’r bartneriaeth, mae Prifysgol Caerdydd hefyd yn chwilio am fyfyrwyr a staff i ychwanegu eu storïau at wefan blog We Are Cardiff. Nid oes unrhyw gyfyngiad ar nifer y geiriau yn eich stori Caerdydd chi - gall fod mor fyr ag un paragraff, mor hir â mil o eiriau, gall fod yn naratif, yn y trydydd person, neu’n ddarn o farddoniaeth hyd yn oed. Anfonwch neges e-bost i’n tîm Cysylltiadau Cyhoeddus yn publicrelations@caerdydd.ac.uk os hoffech ysgrifennu eich post blog eich hun.