Skip to content
Skip to navigation menu

English

Darganfod Datblygiad

10 Mawrth 2011

Un o’r delweddau sydd yn yr arddangosfa. Drwy garedigrwydd David Sinden.Un o’r delweddau sydd yn yr arddangosfa. Drwy garedigrwydd David Sinden.

Bob blwyddyn mae teuluoedd yn dod â miloedd o fabanod i brifysgolion ar draws y byd i gymryd rhan mewn ymchwil ar ddatblygiad dynol.

Mae eu camau a’u geiriau cyntaf yn helpu seicolegwyr i adeiladu darlun cyflawn o ddatblygiad cymdeithasol a gwybyddol, gan hysbysu rhaglenni rhianta ac addysg ynghyd â pholisi cyhoeddus.

Mae arddangosfa newydd yn arddangos gwaith ymchwilwyr yng ngrŵp Datblygiad â Caerdydd yr Ysgol Seicoleg. Ynghyd ag amlygu rhai o brosiectau pwysicaf y grŵp, bydd yn cofnodi’r babanod a’u teuluoedd yn cymryd rhan yn y gwaith gwerthfawr hwn.

Wrth siarad am y digwyddiad, dywedodd y Dr Merideth Gattis: "Bydd yr arddangosfa hon yn rhoi cipolwg ar y maes ymchwil hwn i’r cyhoedd a’r modd rydym yn cysylltu’r darnau datblygiadol yn nhair blynedd gyntaf bywyd plentyn. Mae rhieni yn mwynhau ein hastudiaethau gan eu bod yn cael mewnwelediad i wyddoniaeth datblygiad. Mae ein hastudiaethau o werth gwyddonol hefyd, oherwydd y mewnwelediadau maent yn eu cynnig i ddysgu cynnar. Mae’r ffotograffydd David Sinden wedi llwyddo i ddal y ddwy nodwedd honno’n brydferth.

"Mae hefyd yn ffordd o ddiolch i’r holl tieni sydd wedi cymryd rhan yn ein gwaith ymchwil. Mae yna ddywediad sy’n dweud ei bod yn cymryd pentref cyfan i fagu plentyn. Yn yr un modd, mae’n cymryd dinas gyfan i gynnal ymchwil ar ddatblygiad plentyn. Mae ein hymchwil yn dibynnu ar ymrwymiad ac ymroddiad teuluoedd a sefydliadau ledled ardal Caerdydd, gan gynnwys llyfrgelloedd, Ymddiriedolaeth GIG Caerdydd a’r Fro, Techniquest, a Gweithdy’r Merched.

"Rydym yn ddiolchgar bod teuluoedd a sefydliadau yn rhannu eu hamser gyda ni, ac rydym am ddangos y canlyniadau iddynt."

Mae’r arddangosfa ddogfennol Darganfod Datblygiad yn agor yn Llyfrgell Ganolog Caerdydd ar 11 Mawrth, fel rhan o raglen Syniadau Mawr y Brifysgol sy’n dathlu Wythnos Genedlaethol Gwyddoniaeth a Pheirianneg 2011.

Does dim tâl am fynediad i’r arddangosfa. Am fwy o wybodaeth ewch i www.caerdydd.ac.uk/bigideas Mae rhaglen Syniadau Mawr yn rhedeg gydol mis Mawrth gan gynnig cyfle i bobl o bob oed fynd yn agos at waith ymchwil diweddaraf Caerdydd a’i brofi’n ymarferol.

Dolenni perthnasol

 

Newyddion Cysylltiedig

Tags