Skip to content
Skip to navigation menu

English

Dathlu llwyddiant ffotograffaidd

17 Hydref 2011

Healthcare photography webEnillodd delwedd Chris Tetley o drawsblaniad cornbilennol y wobr am y ffotograff pen blaen gorau o’r llygad.

Mae gwaith arloesol ac ysbrydoledig rhai o ffotograffwyr meddygol blaenllaw’r Brifysgol wedi’i gydnabod mewn cynhadledd ryngwladol o bwys yn y maes.

Mae cynhadledd y Gymdeithas Delweddu Ophthalmig (OIA) yn gwahodd ac yn gwobrwyo’r gwaith mwyaf ysbrydoledig ar arloesol ym maes arbenigol ffotograffiaeth feddygol ac ophthalmig.

Roedd Debbie Gordon a Chris Tetley ymhlith rhestr faith o ffotograffwyr meddygol y Brifysgol a gydnabuwyd.

Roedd Debbie, a enillodd Dystysgrif Ôl-raddedig mewn Darlunio Meddygol yn ddiweddar yn Ysgol Astudiaethau Gofal Iechyd Prifysgol Caerdydd, yn fuddugol yn y categori ar gyfer y cyflwyniad gorau o achos yn yr arddangosfa broffesiynol.

Llwyddodd Chris Tetley, su’n uwch-ffotograffydd yng Nghanolfan Adnoddau Cyfryngau’r Brifysgol yn Ysbyty Athrofaol Cymru, nid yn unig y wobr am y ffotograff pen blaen gorau o’r llygad, ond fe’i dyfarnwyd hefyd y ddelwedd orau yn yr arddangosfa.

Gwobr Chris am y ddelwedd, sy’n dangos darlun o gornbilen clir a grëwyd gan fath newydd o drawsblaniad cornbilennol, yw bwrsariaeth teithio i gynrychioli OIA yng nghyfarfod Ffotograffwyr Ophthalmig America yn Chicago yn 2012.

Cafodd y ddelwedd ei chydnabod hefyd fel yr ‘orau yn y sioe’, a derbyniodd y Wobr Platinwm yn arddangosfa broffesiynol Sefydliad y Dylunwyr Meddygol (IMI) a gynhaliwyd yn rhan o’u cynhadledd ddiweddar.

Meddai’r Athro Patricia Price, Pennaeth Ysgol yr Astudiaethau Gofal Iechyd: "Llongyfarchiadau i’n henillwyr. Mae’r gwobrau yn brawf o ansawdd ein myfyrwyr presennol a’n cyn-fyfyrwyr ac yn dangos llwyddiant ein buddsoddiad parhaus yn y maes ffotograffiaeth arbenigol hwn.

"Sefydlwyd cynllun hyfforddiant y Brifysgol ar gyfer ffotograffwyr meddygol yn niwedd y 1960au gan Ralph Marshall ac mae’n parhau hyd heddiw’n gydweithrediad unigryw rhwng Ysgol Astudiaethau Gofal Iechyd y Brifysgol a’r Ganolfan Adnoddau Cyfryngau. Fe’i hariennir ar y cyd gan y Brifysgol drwy adran ei Gwasanaethau Gwybodaeth, Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Caerdydd a’r Fro a Llywodraeth Cymru.

"Mae’r cynllun yn paratoi myfyrwyr ar gyfer y byd proffesiynol drwy gyfuniad o hyfforddiant mewn swydd yn y Ganolfan Adnoddau Cyfryngau a gwaith addysgol yn yr Ysgol Astudiaethau Gofal Iechyd.

"Nid yn unig y mae hyn yn rhoi sgiliau ymarferol iddynt, mae hefyd yn datblygu eu gallu academaidd – ac mae’r gwobrau hyn yn brawf o’i lwyddiant."

Nid dyma unig lwyddiant y Brifysgol yn ystod y gynhadledd.

Enillodd y myfyriwr Robert Ludlow wobr Wellcome Images hefyd am ddelwedd eithriadol o fanwl o ymennydd a gymerwyd yn ystod llawdriniaeth.

Enillodd Arweinydd Rhaglen cwrs y Brifysgol, Amy Lake, wobrau Arian ac Efydd am waith a gynhyrchwyd gyda Bolette Jones, Arweinydd Ffotograffiaeth y Ganolfan Adnoddau Cyfryngau, ac enillodd Alice Kenny, sy’n fyfyrwraig yn y Brifysgol, Wobr Arian hefyd.

Mae gwobrau eleni yn parhau i ddangos llwyddiant rhagoriaeth y Brifysgol yn y maes ffotograffiaeth arbenigol hwn. Ymhlith 8 Gwobr Aur a ddyfarnwyd eleni, cyflwynwyd 3 ohonynt i ffotograffwyr a hyfforddwyd yn wreiddiol yng Nghaerdydd.

Coronwyd y llwyddiant yn y gynhadledd gyda Paul Crompton sy’n arwain Canolfan Adnoddau Cyfryngau’r Brifysgol ac sydd hefyd yn gyn-hyfforddai cynllun Caerdydd.

Enillodd Paul Wobr Informa Healthcare a gyflwynir bob blwyddyn i awdur y llawysgrif wreiddiol orau a gyhoeddwyd yn y Journal of Visual Communication in Medicine. Enillodd y wobr am y papur: ‘Teledermatology, the Cardiff Experience’, a ysgrifennodd gyda’r dermatolegwyr ymgynghorol Richard Motley ac Andrew Morris.

Cafodd y gwasanaeth Teledermatoleg ei gydnabod yn gynharach yn yr haf pan enillodd Wobr GIG Cymru am arloesedd.

Dolenni:

Ysgol Astudiaethau Gofal Iechyd – www.caerdydd.ac.uk/sohcs/

Canolfan Adnoddau Cyfryngau - www.caerdydd.ac.uk/insrv/graphicsandmedia/mediaresources/

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro - www.cardiffandvaleuhb.wales.nhs.uk/

Y Gymdeithas Delweddu Ophthalmig (OIA)

Sefydliad y Dylunwyr Meddygol (IMI)

 

Tags