Skip to content
Skip to navigation menu

English

Delio â diabetes

27 Ebrill 2012

Dealing with diabetes web

Bydd academyddion meddygol o’r Brifysgol yn chwarae rôl allweddol mewn astudiaeth ryngwladol sydd wedi’i chynllunio i wella’r driniaeth ar gyfer pobl hŷn sydd â diabetes.

Gyda chefnogaeth yr Undeb Ewropeaidd trwy €6 miliwn o gyllid, bydd yr Astudiaeth MID-Frail bedair blynedd yn archwilio sut gall cyfuno ymyriadau maeth, ymarfer corff ac addysg helpu i wella iechyd a lles pobl dros 70 oed sydd â diabetes Math 2 sy’n mynd yn fregus.

Bydd yr Athro Antony Bayer a’r Athro Kerry Hood o Sefydliad Gofal Sylfaenol ac Iechyd y Cyhoedd ac Uned Ymchwil De-ddwyrain Cymru (SEWTU) yr Ysgol Feddygaeth yn cyfuno eu harbenigedd ymchwil i arwain ar gasglu, rheoli a dadansoddi data.

Meddai’r Athro Bayer: ‘Dyma ymagwedd newydd at broblem glinigol heriol. Os bydd yn llwyddiannus, dylai’r treial gael effaith sylweddol ar ein ffordd o reoli’r cyflwr mwyfwy cyffredin hyn."

Bydd yr astudiaeth, sy’n cynnwys ymchwilwyr o 16 o sefydliadau mewn saith o wledydd ar draws Ewrop, gan gynnwys Gwlad Belg, yr Almaen, Ffrainc, Sbaen, yr Eidal, y Weriniaeth Tsiec a’r Deyrnas Unedig, yn dilyn dros 1700 o gleifion mewn 59 o Ganolfannau.

Caiff y prosiect ei gydlynu gan yr Athro Leocadio Rodríguez Mañas, Pennaeth Meddygaeth Geriatreg yn yr Hospital Universitário de Getafe, Sbaen a’r Athro Alan Sinclair, Cyfarwyddwr y Sefydliad Diabetes ar gyfer Pobl Hŷn (IDOP) ym Mhrifysgol Bedfordshire.

Daeth tîm y prosiect at ei gilydd yr wythnos hon yn yr Universidad Pública de Navarra (UPNA) yn Tudela, gogledd Sbaen, i baratoi i gychwyn y rhaglen yn ddiweddarach eleni.

Aeth dros 30 o wyddonwyr, meddygon a dadansoddwyr i’r cyfarfod, dan arweiniad yr Athro Mikel Izquierdo o’r Adran Gwyddorau Iechyd yn UPNA.

Dolenni cysylltiedig:

Yr Ysgol Feddygaeth

Astudiaeth MID-Frail