Skip to content
Skip to navigation menu

English

Defnyddio awgrym i lywio’r meddwl

24 Gorffennaf 2013

Using suggestion to navigate the mindMae ymchwil newydd wedi dangos sut y gall awgrym hypnotig daflu goleuni ar sut mae’r ymennydd yn gweithio o ran sylw, rheolaeth echddygol, canfyddiad o boen, credoau ac ewyllysiad.

Ers dros ganrif, mae awgrym hypnotig wedi’i ddefnyddio’n llwyddiannus fel therapi ategol er mwyn trin amrywiaeth eang o gyflyrau clinigol. Yn fwy diweddar, mae niwrowyddonwyr gwybyddol wedi dangos diddordeb cynyddol mewn hypnosis.

Yn ei bapur diweddaraf, mae’r Athro Peter Halligan o’r Ysgol Seicoleg yn dangos sut y gall niwrowyddonwyr addasu ac archwilio amrywiaeth eang o brofiadau ac ymddygiadau dynol drwy ddefnyddio hypnosis ac awgrym.

Cyhoeddir y papur yn rhifyn mis Awst o Nature Neuroscience Review (NRN). Mae fersiwn ar-lein ar gael yma.

Dolenni defnyddiol

Yr Ysgol Seicoleg