Skip to content
Skip to navigation menu

English

Delving inside the brain

12 Mawrth 2010

Brain Awareness Week Logo

Rhwng 14 a 21 Mawrth, bydd arbenigwyr ar niwrowyddoniaeth ledled y Brifysgol yn croesawu llunwyr polisi, sefydliadau elusennol yng Nghymru, ysgolion ac aelodau o'r cyhoedd i gymryd rhan mewn wythnos o weithgareddau sy’n anelu at dynnu sylw i ymchwil ym maes niwrowyddoniaeth a pherthnasedd hynny i gymdeithas.

Nod y rhaglen, dros gyfnod o wythnos, fel rhan o Wythnos Ymwybyddiaeth o’r Ymennydd yw bod yn addysgol ac ysgogol - o ddeall y triniaethau diweddaraf ar gyfer clefydau’r ymennydd megis Alzheimer a Parkinson i weld y cynnydd a wnaed gan academyddion yng Nghaerdydd wrth fapio’r ymennydd dynol.

Mae Canolfan Niwrowyddoniaeth Caerdydd, sy’n rhan o ymgyrch byd-eang i gynyddu ymwybyddiaeth y gymuned o gynnydd a manteision ymchwil i’r ymennydd, wedi cydweithio â’r Ysgol Biowyddorau a Chanolfan y Cyngor Ymchwil Feddygol yn y Brifysgol ar gyfer Geneteg a Genomeg Niwroseiciatrig, i gynnal y digwyddiadau i gynyddu dealltwriaeth ac ymwybyddiaeth y cyhoedd o’r cynnydd sy’n cael ei wneud a’r manteision sy’n dod yn ei sgil.

Gan ddechrau ddydd Sul 14 Mawrth, bydd Canolfan Gelfyddydau Chapter yn cynnal Sci Screen, sef menter newydd sy’n defnyddio ffilm i esbonio a hysbysu mewn ffordd ddealladwy a diddan y dehongliadau a goblygiadau cymdeithasol ehangach ynglŷn â datblygiadau mewn gwyddoniaeth fiofeddygol. Pan fydd y ffilm ‘A Single Man’ yn cael ei dangos, bydd cyfle i drafod a dadlau, ar ôl cyflwyniad byr gan academyddion o’r Brifysgol.

The Brain

Ddydd Llun 15 Mawrth, yn ystod Prynhawn Agored Niwrowyddoniaeth Caerdydd, bydd cyfle gan lunwyr polisi, sefydliadau elusennol yng Nghymru ac aelodau o’r cyhoedd sydd â diddordeb ym maes iechyd meddwl brofi ymchwil niwrowyddoniaeth arloesol yn y Brifysgol ym meysydd dementia, afiechyd meddwl, anhwylderau gweledol a niwroddelweddu.

Ddydd Mawrth 16 Mawrth, yn y Caffi Athroniaeth, bydd yr athronydd, yr Athro Chris Norris o’r Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth, a’r gwyddonydd, Dr Paul Keedwell o’r Ysgol Feddygaeth yn dadlau ynglŷn â’r berthynas rhwng y meddwl a’r ymennydd.

Er mwyn ysbrydoli’r genhedlaeth newydd o wyddonwyr, ddydd Mercher 17 Mawrth bydd cyfle gan bobl ifanc i ddarganfod gwyddoniaeth yr ymennydd mewn ‘Gweithdai Niwrowyddoniaeth’ Dysgu am Fywyd gan yr Ysgol Biowyddorau. Ddydd Gwener 19 a dydd Sadwrn 20 Mawrth, ar y cyd â gwyddonwyr Techniquest, bydd gwyddonwyr o Ganolfan Niwrowyddoniaeth Caerdydd yn cynnal cyfres o weithdai i blant ysgol a’r cyhoedd. Bydd y gweithdai, a fydd yn llawn hwyl ond eto’n llawn gwybodaeth, yn addysgu plant ysgol am yr ymennydd a’r system nerfol ganolog. Er enghraifft, defnyddir plastisin, glanhawyr pibellau a skoobies, er mwyn dysgu am rannau gwahanol o’r niwron, a sut mae’r niwron yn cyfathrebu â’r cyhyr i reoli symudiad.

Mae Wythnos Ymwybyddiaeth o'r Ymennydd (15-21 Mawrth) yn cyd-redeg â’r Ŵyl Gwyddorau Cymdeithasol (12-21 Mawrth) a’r Wythnos Genedlaethol Gwyddoniaeth a Pheirianneg , a bydd yna raglen lawn o ddigwyddiadau ym Mhrifysgol Caerdydd. Trwy gyfrwng darlithoedd, teithiau, dadleuon a gweithdai bydd cyfle gan bobl o bob oed, ar lefel bersonol, ddod yn agos at y diweddaraf mewn gwyddoniaeth, peirianneg, technoleg, y gwyddorau cymdeithasol a mwy.