Skip to content
Skip to navigation menu

English

Yr Adran Arloesedd, Prifysgolion a Sgiliau’n ymweld â Chaerdydd

17 Rhagfyr 2008

Mae Cyfarwyddwr Cyffredinol Gwyddoniaeth ac Ymchwil yr Adran Arloesedd, Prifysgolion a Sgiliau yr Athro Adrian Smith a Phennaeth y Gyfarwyddiaeth Ddatblygu Dr Graeme Reid wedi ymweld â’r Brifysgol er mwyn gweld a’i lygaid ei hun, yr ymchwil arloesol sy’n mynd rhagddo.

Fel rhan o ymgyrch hel ffeithiau er mwyn deall ystod ac arwyddocâd gweithgareddau ymchwil yn well, ynghyd â’r materion cyllido â pholisi sy’n effeithio ar sefydliadau addysg uwch yng Nghymru, cydlynwyd yr ymweliad gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru.

Aeth yr Athro Smith, Dr Reid a’r Athro Phil Gummett, Prif Weithredwr Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru, a’r daith o amgylch Canolfan Delweddu er Ymchwil yr Ymennydd Prifysgol Caerdydd (CUBRIC) sydd werth £10M, ac fe’u croesawyd gan y Dirprwy Is-ganghellor yr Athro Peter Blood.

Trwy gyfarfod â Phennaeth yr Ysgol Seicoleg, yr Athro Dylan Jones, a chyfarwyddwyr CUBRIC, cawsant y cyfle i ddeall potensial y Delweddu Cyseiniant Magnetig Swyddogaethol a Strwythurol (MRI/fMRI) a’r Magnetoenseffalograffi (MEG) diweddaraf a chael cipolwg ar y technolegau a’r ymchwil sganio ymennydd diweddaraf. Aethant ar daith o amgylch yr Ysgol Optometreg a Gwyddorau’r Golwg fyd enwog gyda Phennaeth yr Ysgol, yr Athro Tim Wess.

Dywedodd yr Athro Blood: "Mae ymweliadau o’r fath yn ffordd wych o ddangos y modd yr ydym yn cyfuno arloesedd, gwyddoniaeth, ymchwil a thechnoleg er mwyn gyrru’r economi gwybodaeth yng Nghymru a thu hwnt. Roedd yr ymweliad hefyd yn gyfle da i rai o’n hacademyddion a’n huwch-reolwyr ymchwil mwyaf blaenllaw i siarad yn uniongyrchol â swyddogion y llywodraeth ar lefel DU ynghylch yr heriau sy’n ein hwynebu fel sector.

Mae’r ymweliad hwn yn dilyn ymweliad amlwg arall gan Weinidog dros Egni a Newid yn yr Hinsawdd y DU, Mike O’Brien, a ddaeth i’r Ysgol Beirianneg er mwyn cael cipolwg ar effaith prosiectau arfaethedig Ynni'r Llanw ar Afon Hafren, gan gynnwys y Morglawdd Hafren dadleuol.

Tags