Skip to content
Skip to navigation menu

English

Dirprwy Weinidog yn canmol ymchwil ‘nodedig’

19 Ionawr 2009

Mae microdechnoleg newydd sy’n helpu i gynyddu symudiad coesau a breichiau prosthetig wedi cael ei chanmol gan Ddirprwy Weinidog Llywodraeth Cynulliad Cymru dros Sgiliau, John Griffiths AC.

Yn ystod taith o gwmpas Canolfan Peirianneg Gweithgynhyrchu (MEC) y Brifysgol, cafodd y Dirprwy Weinidog wybodaeth am ystod lawn yr ymchwil a gynhelir gan MEC, gan gynnwys datblygu synwyryddion arae micronodwydd.

Gan weithio ar y cyd â Phrifysgol Utah, mae MicroBridge Services Limited - cwmni sy’n deillio o MEC - wedi datblygu synwyryddion sy’n cynnwys 100 nodwydd sydd ychydig yn fwy trwchus na gwallt dynol sy’n eistedd ar yr ymennydd ac yn anfon ysgogiadau nerfol at goesau a breichiau prosthetig. Yna, caiff y signalau trydanol a ganfyddir eu mwyhau ac yna eu trawsyrru a’u dehongli er mwyn helpu i greu symudiad mewn coesau a breichiau prosthetig.

Dywedodd y Dirprwy Weinidog dros Sgiliau, John Griffiths AC: "Mae’r gwaith sy’n cael ei wneud ym MEC yn hynod nodedig. Mae’n wych gweld sefydliad Cymreig yn arwain y ffordd mewn ymchwil wyddonol a thechnolegol yma yn y DU ac yn rhyngwladol."

Yn ystod ei daith, dangoswyd sinteru laser detholus (SLS) i Mr Griffiths - proses sy’n cynnwys toddi powdr er mwyn creu cynhyrchion cymhleth. Gwelodd y gweinidog Beiriant Electro-dadwefru’r Ganolfan hefyd, sy’n defnyddio gwreichion trydanol i greu strwythurau bach iawn. Defnyddiwyd y peiriant hwn i greu dei bach iawn i greu’r llinell fwyaf blaenllaw yn y byd ar gyfer pysgota â phlu, sydd bellach yn dechrau ymddangos yn y marchnadoedd yn Japan, Sgandinafia a Gogledd America. Cynhyrchodd y peiriant hwn yr electrod lleiaf yn y byd hefyd, sef 0.006mm o faint.

Gwelodd hefyd gyfleuster gwrthdroi peirianneg y Ganolfan, sy’n adeiladu modelau 3D o sganiau meddygol, a chafodd afael yn un o’r penglogau a grëwyd gan ddefnyddio’r dull hwn. Cafodd wybod am waith MEC gyda diwydiant, yn darparu ymchwil a chymorth datblygu uwch i fusnesau ledled Cymru a thu hwnt.

Dywedodd Derek Jones, Cyfarwyddwr Busnes a Phartneriaethau Strategol a aeth gyda Mr Griffiths ar y daith: "Mae MEC yn parhau i gynnal ymchwil a datblygiad amlddisgyblaeth o’r radd flaenaf mewn meysydd pwysig o weithgynhyrchu a thechnoleg gwybodaeth ddatblygedig.

"Ond yn fwy na hynny, mae’n defnyddio’r canlyniadau i ddatblygu technolegau ar gyfer partneriaid yn y sector gweithgynhyrchu, gan eu helpu i gystadlu’n llwyddiannus mewn marchnadoedd presennol a newydd. Roedd ymweliad y Dirprwy Weinidog yn gyfle i roi gwybodaeth iddo am y gwaith hwn a dangos iddo’r cyfleusterau ymchwil rhagorol yn y Ganolfan."