Skip to content
Skip to navigation menu

English

Glanhewch eich blwch post

15 Mai 2013

Detox your mailbox_web

Dros y pythefnos nesaf mae pob aelod o staff yn cael ei annog i lanhau ei gyfrif e-bost a dileu unrhyw negeseuon, yn enwedig y rhai sydd ag atodiadau, nad oes eu hangen mwyach. Yma mae Hugh Jones, y Prif Swyddog Gweithredu, yn esbonio pam mae’r fenter hon mor bwysig.

Ers ymuno â’r Brifysgol rwyf wedi dysgu llawer iawn am sut rydyn ni’n rheoli ac yn storio data. Er nad yw rheoli blychau post a diogelwch gwybodaeth yn swnio fel y pynciau mwyaf diddorol dan haul, mae eu rhan ym mywyd ein sefydliad o ddydd i ddydd yn allweddol.

I’r rhan fwyaf ohonon ni, mae e-bost wedi dod yn rhan sylfaenol o’n bywydau bob dydd. Mae’n gyfrwng cyfathrebu allweddol – byddai llawer yn dweud ei fod yn cael ei orddefnyddio, ond mae’n allweddol serch hynny. Ond gyda chynifer o negeseuon yn hedfan i mewn ac allan o’n blychau post, mae’n hawdd mynd i gors.

Cefais sioc o gael gwybod cynifer o negeseuon a chymaint o ddata sy’n cael eu storio ar hyn o bryd yn ein system e-bost. Ar hyn o bryd mae dros 116 miliwn e-bost wedi’u storio ledled y Brifysgol. Mae hynny’n cyfateb i ddogfen Word 640 miliwn tudalen a phetaech chi’n argraffu’r tudalennau hynny ac yn eu gosod yn bentwr, byddai hwnnw bron â chyrraedd copa Everest.

Nod menter Glanhewch eich Blwch Post yw helpu i fynd i’r afael â’r storio yma yn ogystal ag edrych yn fwy cyffredinol ar y ffordd y mae e-byst yn gorlwytho’r system. Ei nod yw ein hannog i gyd i edrych ar faint o ddata rydyn ni’n eu storio’n bersonol yn ein negeseuon e-bost drwy edrych ar faint ein blwch post ar hyn o bryd a chymryd camau syml a hawdd wedyn i ddileu e-byst ac atodiadau.

I roi syniad bras i chi o'r man lle rydych chi o ran maint eich blwch post, 1GB yw maint y blwch post arferol ac yn ddelfrydol dylai pawb anelu at derfyn o 2GB.

Wrth gwrs efallai na fydd hi’n bosib i rai pobl leihau eu blwch post i’r maint a argymhellir a dydyn ni ddim eisiau i bobl ddileu e-byst ac atodiadau y gall fod eu hangen arnyn nhw yn y dyfodol. Mae cyngor ar wahaniaethu rhwng y negeseuon a’r ffeiliau y mae’n hawdd eu dileu ar gael ar y wefan glanhau/detox.

Ac felly byddwn yn eich annog i gyd i edrych ar y wefan Detox your Mailbox - http://sites.cardiff.ac.uk/emaildetox/ a gofyn ichi neilltuo ychydig o amser dros y pythefnos nesaf i lanhau eich blwch post.  

I’r rhai ohonoch chi sy’n storio llawer iawn o ddata ar hyn o bryd, mae cyngor ac arweiniad pellach ar gael gan dîm glanhau e-byst. Pe hoffech chi drefnu i aelod o’r tîm ymweld â chi, anfonwch neges

detox@cardiff.ac.uk

Mae cyngor arall sy’n rhan o’r ymgyrch yn cynnwys awgrymiadau ar sut i reoli eich e-byst a hefyd beth i’w ystyried wrth anfon e-bost.

Gobeithio y byddaf yn gallu rhoi diweddariad i chi ar y cynnydd gwych a wnaed yn y maes hwn mewn rhifyn diweddarach o Blas.

Dolenni Perthnasol

Detox your Mailbox