Skip to content
Skip to navigation menu

English

Datblygu cysylltiadau nes ag India

27 Tachwedd 2008

Mae Uchel Gomisiynydd India â Phrydain wedi ymweld â’r Brifysgol yn arbennig i drafod datblygu rhagor o gysylltiadau rhwng Caerdydd ac India.

Ymwelodd Ei Ardderchogrwydd Shiv Shankar Mukherjee â’r Brifysgol fel rhan o’i ymweliad cyntaf â Chymru ers ei benodi yn gynharach eleni. Wedi’i groesawu gan yr Athro Ken Woodhouse, Dirprwy Is-Ganghellor, Ymgysylltu, cafodd y cyfle i ddysgu am ymchwil flaengar y Brifysgol.

Cwrddodd Ei Ardderchogrwydd â myfyrwyr ac uwch aelodau o staff o’r Ysgol Fusnes, Ysgol Beirianneg, Ysgol y Gyfraith a’r Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol. Wrth fynegi diddordeb mewn cysylltiadau cyfredol â sefydliadau yn India, trafododd gyfleoedd am gryfhau’r cysylltiadau hyn a datblygu rhai newydd.

Meddai Sandra Elliott, Cyfarwyddwr yr Is-adran Datblygiadau Rhyngwladol: "Rydyn ni’n falch ein bod ni wedi croesawu Ei Ardderchogrwydd Shiv Shankar Mukherjee i’r Brifysgol. Mae gan Brifysgol Caerdydd hanes cryf o ddenu myfyrwyr o ansawdd o India ac mae’r ymweliad hwn yn dystiolaeth o’n cysylltiadau cynyddol â’r wlad".

Daeth ymweliad yr Uchel Gomisiynydd ar amser arbennig o briodol oherwydd i 2008 weld y nifer uchaf erioed o fyfyrwyr o India’n ymrestru yn y Brifysgol. Ar hyn o bryd, mae bron i 500 o fyfyrwyr o India yn astudio yn y Brifysgol ar lefel israddedig ac ôl-raddedig.

Tags