Skip to content
Skip to navigation menu

English

Datblygu sgiliau gofal iechyd

24 Ebrill 2008

Lansiodd y Brifysgol gwrs ôl raddedig newydd sy’n rhoi’r cyfle i weithwyr gofal iechyd proffesiynol ymestyn eu sgiliau ymarfer.

Wedi ei redeg gan yr Ysgol Nyrsio ac Astudiaethau Bydwreigiaeth, bydd MSc mewn Ymarfer Uwch yn galluogi ymarferwyr o gefndiroedd fel iechyd, gofal cymdeithasol a galwedigaethau perthnasol, i ddatblygu sgiliau arbenigol yn eu maes ymarfer.

Mae’r rhaglen newydd yn cynnig cyfleoedd generig ac addysgiadol arbenigol mewn meysydd sy’n cynnwys cyflyrau llym a chronig, iechyd plant, iechyd meddwl a bydwreigiaeth ynghyd ag arweinyddiaeth a rheolaeth.

Mae pwyslais y cwrs ar ddysgu annibynnol mewn amgylchedd a arweinir gan ymchwil, gan alluogi myfyrwyr i gyrchu’r dystiolaeth ddiweddaraf seiliedig ar ymarfer proffesiynol. Ar ddiwedd y cwrs bydd myfyrwyr wedi datblygu sgiliau newydd hyd at lefel uchel ac wedi adeiladu cronfa o arbenigedd a gwybodaeth uwch yn eu pwnc.

Mae’r Ysgol yn cynnal diwrnod agored ar gyfer gweithwyr gofal iechyd cymdeithasol a gweithwyr proffesiynol perthnasol i ganfod mwy am yr MSc mewn Ymarfer Uwch, a’r ystod o gyfleoedd ôl raddedig sydd ar gael.

Cynhelir y Diwrnod Agored ar ddydd Mercher 7 Mai o 2pm-6pm ar Gampws Parc y Mynydd Bychan. Ni does angen archebu lle o flaen llaw a gallwch gael mwy o wybodaeth gan Rhian Barnes, Darlithydd Ysgol ar - barnesRC1@cf.ac.uk

Cewch fwy o wybodaeth am yr MSc mewn Ymarfer Uwch hwn ar yma.

Tags