Skip to content
Skip to navigation menu

English

Datblygu partneriaethau rhyngwladol

14 Gorffennaf 2009

Malaysian Landscape

Mae grŵp o wyddonwyr rhagorol o Faleisia wedi ymweld â’r Brifysgol i gael cyflwyniad a dealltwriaeth o fentrau gwyddoniaeth blaengar yng Nghaerdydd.

Fe wnaeth cynrychiolwyr, o Academi’r Gwyddorau Maleisia, gyfarfod â gwyddonwyr sy’n cymryd rhan mewn ymchwil arweiniol yn yr Ysgol Gemeg. Fe wnaethant ymweld â labordai, dysgu sut i annog ymchwil amlddisgyblaethol ac archwilio cyfleoedd ar gyfer cydweithio ar ymchwil yn y dyfodol ac ymlyniadau neu gymrodoriaethau ôl-ddoethuriaeth.

Trefnwyd y daith yn rhan o gyfranogiad yr Academi yng Nghyfarfod Enillwyr Gwobr Nobel Lindau yn Yr Almaen, ac mae’n ganlyniad uniongyrchol ymweliad proffil uchel â Maleisia gan y Brifysgol yn gynharach eleni.

Fel rhan o’r daith hon, cyflwynodd yr Athro Syr Martin Evans – a gafodd Wobr Nobel yn 2007 Nobel am Feddygaeth – ddarlith gyhoeddus yn yr Academi mewn cydweithrediad â’r Cyngor Prydeinig.

I baratoi ar gyfer Cyfarfod Lindau – digwyddiad blynyddol sy’n darparu fforwm a gydnabyddir yn fyd-eang ar gyfer trosglwyddo gwybodaeth rhwng cenedlaethau o wyddonwyr – mae’r cynrychiolwyr dim ond yn ymweld â sefydliadau yn y DU y maent yn eu hystyried yn ganolfannau rhagoriaeth enwog ar gyfer ymchwil gwyddonol yn Ewrop. Ochr yn ochr â Chaerdydd, mae’r rhain yn cynnwys Rhydychen, Caergrawnt, Caeredin a Nottingham.

Mae Caerdydd wedi gweithio’n llwyddiannus ym Maleisia ers blynyddoedd lawer ac mae’n gyrchfan astudio boblogaidd ar gyfer myfyrwyr o Faleisia. Mae dros 300 o fyfyrwyr o Faleisia yn y Brifysgol ar hyn o bryd ar draws ystod o bynciau gan gynnwys Peirianneg, Busnes a’r Gyfraith. Yn ychwanegol, mae gan y Brifysgol Gymdeithas Myfyrwyr Maleisia sy’n weithgar a llwyddiannus iawn.

Mae gan y Brifysgol ystod eang o gysylltiadau ar draws nifer o sefydliadau a chyrff ym Maleisia hefyd. Yr enghraifft ddiweddaraf o’r rhain yw arwyddo Memorandwm gyda’r Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Addysg mewn Cyllid Islamaidd (INCEIF) a hefyd gyda Choleg y Brifysgol Taylor, coleg addysg uwch preifat blaenllaw Maleisia.

Tags