Skip to content
Skip to navigation menu

English

Datblygu meddyginiaethau gwrthganser newydd

10 Ebrill 2014

 Professor Chris McGuigan

Mae’r gobaith y bydd pedair meddyginiaeth newydd i drin canser ar gael i gleifion wedi cymryd cam enfawr tuag at gael ei wireddu yn sgil y cyhoeddiad bod cwmni biotechnoleg preifat o Ewrop yn buddsoddi £34 miliwn mewn gwaith ymchwil y Brifysgol.

Mae ProTide yn llwyfan a ddatblygwyd gan yr Athro Chris McGuigan a’i dîm yn Ysgol Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol Prifysgol Caerdydd. Mae ProTides wedi’u cynllunio’n benodol i osgoi llwybrau gwrthsefyll celloedd canser allweddol sy’n cyfyngu ar effeithiolrwydd cynifer o gyffuriau gwrthganser heddiw.

Mae’r cwmni biofferyllol NuCana, sydd wedi’i leoli yng Nghaeredin, wedi cyhoeddi buddsoddiad newydd o £34 miliwn i ddatblygu ei bortffolio o feddyginiaethau gwrthganser yn seiliedig ar dechnoleg ProTide.

Defnyddir yr arian i ddatblygu ac ehangu’r rhaglen glinigol ar gyfer prif gynnyrch NuCana, sef Acelarin, sydd wedi dangos canlyniadau eithriadol mewn cleifion ag ystod eang o ganserau datblygedig a gwaethygol a oedd yn gwrthsefyll yr holl therapïau confensiynol.

Bydd Acelarin yn cael ei ddatblygu i ddechrau ar gyfer cleifion â chanser pancreatig, canser y bustl, canser yr ysgyfaint a chanser yr ofari. Yn ogystal, mae’r arian yn golygu bod y cwmni’n bwriadu cyflwyno ail ProTide (NUC-3373) i’r clinig yn ddiweddarach eleni, gyda dau ProTides arall wedi’u trefnu ar gyfer 2015.

"Mae’n gyffrous iawn gwylio meddyginiaeth newydd yn dod i’r amlwg, o syniad damcaniaethol, trwy synthesis cemegol yn ein labordy yma yng Nghaerdydd a nawr fel triniaeth newydd i gleifion â chanser" yn ôl yr Athro McGuigan o’r Ysgol Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol, a ddatblygodd y dechnoleg ProTide.

"Mae’r buddsoddiad hwn o £34 miliwn yn rhoi llawer o foddhad ac yn arwydd o gefnogaeth i’n gwaith gyda NuCana. Yn ystod y degawd diwethaf, mae hyn yn cynrychioli’r 14eg cylch biotechnoleg preifat mwyaf yn y byd, a’r mwyaf erioed yn y Deyrnas Unedig," ychwanegodd. 

Arweinir y cyllid gan fuddsoddwr newydd, sef y cwmni cyfalaf menter Sofinnova Ventures o’r Unol Daleithiau. Cwblhawyd y cytundeb trwy fuddsoddiadau sylweddol gan y rhanddeiliad mwyaf, sef Sofinnova Partners sydd wedi’i leoli ym Mharis, ochr yn ochr â buddsoddwyr mawr presennol eraill megis Morningside Ventures, Alida Capital International a’r Scottish Investment Bank.

Mae gan NuCana hawliau byd-eang neilltuedig i’r dechnoleg ProTide arloesol mewn canser. Mae’r dechnoleg hon yn creu cyfansoddion sy’n osgoi dulliau gwrthsefyll allweddol sy’n gysylltiedig â chyffuriau gwrthganser.

"Rydym ni’n falch iawn o fod yn gweithio gyda Chris McGuigan a’r tîm yng Nghaerdydd. Rydym ni wedi cael cydweithrediad adeiladol a chynhyrchiol iawn gyda Phrifysgol Caerdydd dros y blynyddoedd sydd bellach yn arwain at fuddion go iawn i gleifion," dywedodd Hugh S Griffith, Cydsylfaenydd a Phrif Weithredwr NuCana.

Ychwanegodd yr Athro McGuigan: "Mae gan lwyfan ProTide NuCana y potensial i gyflwyno meddyginiaethau gwrthganser newydd o’r radd flaenaf i gleifion. Rydym yn gyffrous o fod yn gweithio gyda thîm arweinyddiaeth profiadol y cwmni ar y rhaglen ddatblygu.

"Mae’r buddsoddiad hwn yn dangos hyder NuCana yn ein hymchwil a’i chymhwysiad. Gyda’i gilydd, mae hyn yn creu potensial go iawn i ddatblygu meddyginiaethau newydd a phwerus i drin canser."

Dolenni cysylltiedig

Yr Ysgol Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol

NuCana