Skip to content
Skip to navigation menu

English

Datblygu ymgynghorwyr yng Nghymru

16 Mai 2008

Cwrs goruchwylwyr addysg arbenigol i roi hwb i yrfaoedd meddygol.

Mae miloedd o ymgynghorwyr yng Nghymru yn cael cyfle i roi hwb pellach i’w gyrfaoedd a gyrfaoedd meddygon ifanc diolch i gwrs goruchwylwyr addysg arbenigol newydd.

Anelir y cwrs, sy’n cael ei redeg gan Ddeoniaeth Ôl-raddedig Cymru ac sydd wedi’i ddatblygu mewn ymateb i ganllawiau newydd y Bwrdd Hyfforddi ac Addysg Meddygol Ôl-raddedig, at ymgynghorwyr sy’n goruchwylio meddygon o dan hyfforddiant, a’r rheiny sy’n dysgu myfyrwyr meddygol israddedig.

Bydd Hyfforddiant Ymsefydlu i Addysgwyr yn galluogi tua 2,000 o ymgynghorwyr ar draws Cymru i gefnogi a monitro cynnydd meddygon a myfyrwyr gradd hyfforddi sy’n gweithio ac astudio ar draws y GIG yng Nghymru yn well.

Dywedodd Dr Peter Donnelly, Deon Cyswllt Ysgol Addysg Feddygol a Deintyddol Ôl-raddedig Caerdydd: "Mae Cymru’n arwain y ffordd ym maes hyfforddiant meddygol ôl-raddedig. Rydym ni wedi datblygu’r cwrs hwn ac eraill tebyg iddo mewn ymateb uniongyrchol i ganllawiau newydd y Bwrdd Hyfforddi ac Addysg Meddygol Ôl-raddedig, a byddwn yn sicrhau y byddwn yn parhau i ddarparu cefnogaeth strwythurol i ymgynghorwyr yn eu rolau fel Goruchwylwyr Addysg."

Dywedodd Lynne Allery, Cyfarwyddwraig Addysg Feddygol: Mae gan Ddeoniaeth Cymru enw da ym maes darparu addysg o safon uchel ac mae’r mentrau ymsefydlu hyn yn dystiolaeth bellach o’n rhagoriaeth ym maes addysg feddygol."

Cynhelir y cyrsiau hyfforddi byr, sy’n rhad ac am ddim, mewn amrywiaeth o Ymddiriedolaethau GIG ledled Cymru yn ystod mis Mehefin, Gorffennaf a Medi eleni a byddant yn cyfrif tuag at eich Datblygiad Proffesiynol Parhaus. Maent hefyd yn gweithredu fel rhagarweiniad i’r rhaglen ‘Hanfodion ar gyfer Goruchwylwyr Addysg’, e-ddysgu a chyrsiau wyneb yn wyneb, fel y Dystysgrif Ôl-raddedig, Diploma a MSc. Darperir y rhain gan Uned Addysg Feddygol y Ddeoniaeth ac maen nhw’n cynnig dynesiad cam wrth gam i gefnogi Ymgynghorwyr yn eu rolau addysgol.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Zara Evans, Rheolwr Rhaglenni, Ysgol Addysg Feddygol a Deintyddol Ôl-raddedig Caerdydd, drwy ffonio 02920 687 418 neu e-bostio evanszl@cf.ac.uk.

Mae’r Ysgol Addysg Feddygol a Deintyddol Ôl-raddedig yn gyfrifol am gomisiynu, goruchwylio a monitro darpariaeth addysg a hyfforddiant i tua 2,500 o feddygon a deintyddion mewn swyddi hyfforddi ôl-raddedig gyda’r GIG ar draws Cymru.

Tags