Skip to content
Skip to navigation menu

English

Datganoli – 10 mlynedd yn ddiweddarach

14 Ebrill 2009

Bydd llu o academyddion a gwleidyddion blaenllaw Cymru’n ymgynnull yng Nghaerdydd yr wythnos nesaf i ystyried sut y mae Cymru wedi newid ers datganoli.

Mae Canolfan Llywodraethu Cymru’r Brifysgol wedi ymuno â’r Sefydliad Materion Cymreig (IWA) er mwyn trefnu cynhadledd bwysig ar ddatganoli.

Caiff Degawd Datganoli, a gynhelir yng Ngwesty Brenhinol Caerdydd ddydd Llun 20 Ebrill, ei gadeirio gan Syr Emyr Jones Parry, Cadeirydd Confensiwn Cymru Gyfan.

Bydd y gynhadledd yn clywed areithiau gan rai o ffigyrau blaenllaw Cymru gan gynnwys Ysgrifennydd Parhaol Llywodraeth Cynulliad Cymru, y Fonesig Gillian Morgan; yr Athro Kevin Morgan, Ysgol Cynllunio Dinesig a Rhanbarthol Caerdydd, a Chyfarwyddwyr newydd Canolfan Llywodraethu Cymru, Dr Richard Wyn Jones.

Ymhlith siaradawyr eraill yn y digwyddiad undydd bydd: Yr Athro Brian Morgan, Athrofa Prifysgol Cymru Caerdydd, yr Athro David Reynolds, Prifysgol Plymouth a’r Athro Marcus Longley, Prifysgol Morgannwg.

Bydd y gynhadledd yn dod i ben gyda thrafodaeth wleidyddol hollbleidiol. Y cadeirydd fydd Golygydd Gwleidyddol BBC Wales Betsan Powys, a bydd y panel yn cynnwys yr AC Llafur Huw Lewis, AS Plaid Cymru Elfyn Llwyd, AC y Democratiaid Rhyddfrydol Jenny Randerson ac AC y Ceidwadwyr David Melding.

Bydd Prif Weinidog Gogledd Iwerddon, y Gwir Anrhydeddus Peter Robinson MLA hefyd yn gwneud ymweliad prin â Chaerdydd. Bydd Peter Robinson yn cyflwyno araith lle bydd yn ystyried y broses ddatganoli yng Ngogledd Iwerddon a phroblemau undeb anghymesur.

Bydd y digwyddiad, a gefnogir gan Ganolfan Llywodraethu Prifysgol Caerdydd, yn digwydd ddydd Iau 23 Ebrill yn Ysgol y Gyfraith Caerdydd gyda Chinio wedi hynny yn Neuadd Aberdâr, Heol Corbett.

Am ragor o wybodaeth neu i gadw lle yn y ddau ddigwyddiad cysylltwch â’r Sefydliad Materion Cymreig (IWA) ar 029 2066 0820 neu drwy e-bost at: clarejohnson@iwa.org.uk.