Skip to content
Skip to navigation menu

English

Cloddio’r gorffennol

14 Mehefin 2008

Mae archeolegwyr o’r Brifysgol i ddechrau cloddio rhan o olion Caer Rufeinig, Caerleon, Casnewydd, sy’n ddwy fil o flynyddoedd oed.

Dan arweiniad Dr Peter Guest, o’r Ysgol Hanes ac Archaeoleg, bydd tîm o 50 o archeolegwyr o Gaerdydd a Choleg y Brifysgol Llundain yn cloddio olion un o adeiladau clos coffaol yng nghornel de orllewinol y gaer.

Daeth bodolaeth yr adeilad i’r amlwg yn ystod archwiliadau geoffisegol a wnaed gan staff a myfyrwyr o’r Brifysgol a chafodd ei archwilio yn ystod cloddio prawf yn 2007.

Bydd cloddio eleni yn agor cwter fawr dros adeilad y credir iddi fod yn storfa neu’n warws. Gobeithir y bydd y cloddio yn datgelu cyfoeth o wybodaeth newydd ynglŷn â chyfleusterau storio, darpariaethau a chyflenwadau Lleng ym Mhrydain.

Dywedodd Dr Peter Guest, o’r Ysgol Hanes ac Archaeoleg: "Mae adeiladau storio yn elfen anhysbys o gaerau llengol a’n gwaith ni yw’r cloddio ymchwil cyntaf ar stôr filwrol ym Mhrydain. Gobeithiwn y bydd y gwaith nid yn unig yn gwella’n gwybodaeth o’r gaer a’i phobl ond hefyd yn dweud mwy wrthym am hanes y gaer a Phrydain Rufeinig. Dyma archeoleg go iawn yn gweithredu ac edrychwn ymlaen at haf cyffrous yng Nghaerleon."

Drwy gydol y prosiect, bydd Dr Guest a’r tîm yn cadw blog-cloddio a fydd yn cynnwys manylion eu cynnydd. Bydd aelodau’r cyhoedd hefyd yn gallu ymuno â thaith o amgylch y safle cloddio am ddim, dwywaith y dydd, a gallant weld darganfyddiadau archeolegol diweddara’r tîm.

Mae’r prosiect yn dechrau ar 16 Mehefin 2008 ac fe’i cefnogir gan Cadw ac Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru. Bydd teithiau o amgylch y safle am 11.00am a 2.30pm bob dydd (heblaw am ddydd Sadwrn) a bydd y tîm hefyd yn rhan o ddigwyddiadau Penwythnos Rhufeinig Milwrol Ysblennydd Caerleon (28 a 29 Mehefin 2008) ac Wythnos Genedlaethol Archaeoleg (12-20 Gorffennaf).

Yn ystod Wythnos Genedlaethol Archaeoleg, bydd y Brifysgol hefyd yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau a gweithgareddau ymarferol ar brosiect Archaeoleg Gymunedol Cosmeston.

Am fwy o wybodaeth am y cloddio yng Nghaerleon neu brosiect Archaeoleg Gymunedol Cosmeston cysylltwch â Gemma Turner, Swyddog Ymrwymiad Cymunedol ar 02920 876 936.

Tags