Skip to content
Skip to navigation menu

English

Partneriaeth cyfryngau digidol

26 Medi 2012

The Guardian LogoHeddiw, cyhoeddodd Prifysgol Caerdydd a Guardian News & Media eu bod am gydweithio mewn partneriaeth i gynnig gradd Meistr newydd mewn Newyddiaduraeth gyda Chyfryngau Digidol.

Yn ystod y rhaglen hon fydd yn para blwyddyn, bydd myfyrwyr yn cael eu haddysgu am hanfodion newyddiaduraeth a bydd pwyslais ar y maes digidol yn ogystal ag ar sgiliau cyflwyno adroddiadau, ysgrifennu, cyhoeddi a thechnegol. Cynhelir y cwrs mewn lleoliad yng nghanol Llundain ac fe’i haddysgir gan amrywiaeth o ddarlithwyr gwadd yn ogystal â Chyfarwyddwr Astudiaethau a benodwyd gan y Brifysgol.

Meddai Alan Rusbridger, Prif Olygydd Guardian News & Media: "Mae newyddiaduraeth yn newid yn eithriadol o gyflym. Bron bob wythnos rydym yn dysgu technegau newydd ac yn gweld sut mae technolegau digidol yn trawsnewid y cyfryngau.

"Mae’r Guardian wedi bod yn flaenllaw yn y newid hwn - rydym bellach ymysg y tair gwefan bapur newydd fwyaf poblogaidd yn y byd. Drwy fod yn bartneriaid gydag adran sefydledig ac uchel ei pharch mewn prifysgol, gallwn gynnig gradd meistr fydd yn cynhyrchu cenhedlaeth o fyfyrwyr gyda’r holl sgiliau fydd eu hangen arnynt i lwyddo yn y byd newyddiadurol sydd ohoni.

"Mae modd ailddychmygu ac ail-lunio popeth sy’n ymwneud â’r cyfryngau. Bydd ein gradd meistr newydd mewn Newyddiaduraeth gyda’r Cyfryngau Digidol yn berthnasol ar gyfer amrywiaeth o yrfaoedd, gan gynnwys y newyddion, rheoli cynnwys ar wefan a’r cyfryngau cymdeithasol."

Meddai Justin Lewis, Pennaeth yr Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol: "Mae’n bleser gan Brifysgol Caerdydd gael y cyfle hwn i gydweithio â’r Guardian i gyflwyno hyfforddiant ac addysg newyddiadurol o’r radd flaenaf. Mae’r naill sefydliad fel y llall wedi ymrwymo i gyflwyno’r safonau newyddiadurol uchaf ar adeg pan fo gwir angen hynny."

Meddai Richard Sambrook, Athro Newyddiaduraeth a Chyfarwyddwr Canolfan Newyddiaduraeth y Brifysgol: "Mae Caerdydd wedi bod yn arloesol mewn addysg newyddiaduraeth er 1970 ac mae nifer amlwg o’n cyn-fyfyrwyr yn gweithio yn niwydiant y cyfryngau ar hyn o bryd. Bydd cydweithio â’r Guardian yn ein galluogi i gyrraedd a gweithio gyda chynulleidfa newydd posibl sy’n gwerthfawrogi’r safonau uchaf o newyddiaduraeth ac sydd â diddordeb mewn datblygiadau technolegol."

Mae Prifysgol Caerdydd a GNM wrthi’n recriwtio Cyfarwyddwr Astudiaethau a Rheolwr Marchnata’r cwrs ar hyn o bryd. Bydd mwy o fanylion am y cwrs meistr, fydd yn gorfod cael eu dilysu, ar gael maes o law.

DIWEDD

Dolenni cysylltiedig

Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol