Skip to content
Skip to navigation menu

English

Dod i adnabod Glynebwy trwy lygaid ei gymuned

31 Gorffennaf 2010

Lady in Ebbw Vale

Mae prosiect yn gweithio gyda phobl Glynebwy wedi arwain at gyfres o deithiau llafar newydd sy’n tywys ymwelwyr i’r ardal o amgylch y dref trwy leisiau, atgofion a straeon ei thrigolion

Gyda lleisiau dyn tywydd y BBC, Derek Brockway, a’r cyflwynydd Radio Cymru, Magi Dodd, mae’r tair taith yn cynnwys taith ddiwydiannol yn edrych dros safle’r Eisteddfod a’r gwaith dur, taith i lawr y stryd fawr yng Nglynebwy, ac yn Gymraeg, taith o amgylch y llyn ym Mharc Bryn Bach.

Mae’r prosiect yn gydweithrediad rhwng Sefydliad Ymchwil, Data a Methodoleg Gymdeithasol ac Economaidd Cymru (WISERD) ym Mhrifysgol Caerdydd, BBC Cymru Wales a Phrifysgol Morgannwg.

O gyn-weithwyr dur sydd bellach yn weithgar yn yr Ymddiriedolaeth Archif Gwaith Dur, i haneswyr lleol sydd wedi’u magu yn yr ardal, mae’r teithiau wedi’u rhoi at ei gilydd gan ddefnyddio dyfyniadau o gyfweliadau â phobl wahanol o gwmpas Glynebwy.

Mae pob un o’r tri thrac sain ar gael i’w lawrlwytho, ynghyd â mapiau o’r teithiau a lluniau o fannau allweddol ar hyd y llwybrau, fel y gall ymwelwyr â’r Eisteddfod gyfranogi eu hunain. Gellir gwrando ar y traciau hefyd ym Mhafiliwn Prifysgol Caerdydd ac ym mhabell y BBC yn yr Eisteddfod trwy gydol yr wythnos.

Dywed ymchwilydd WISERD, Dr Kate Moles: "Gwneir y teithiau llafar o ryw 20 munud yr un gan ddefnyddio straeon pobl go iawn sy’n byw, yn gweithio ac yn chwarae yng Nglyn Ebwy. Cafodd rhyw 15 o bobl leol eu cyfweld, a thrwy eu geiriau eu hunain, daw’r dref yn fyw gyda lleisiau’r bobl sy’n gwneud y dref yr hyn ydyw.

"Bydd y teithiau llafar ar gael ar ôl yr Eisteddfod hefyd, a byddant yn parhau yn adnodd i bobl Glynebwy. Mae’n farciwr defnyddiol ar yr adeg bwysig hon yn natblygiad y dref, wrth i dirlun cymdeithasol ac addysgol y dref drawsnewid unwaith eto gyda datblygu’r Gweithfeydd."

Mae’r Eisteddfod Genedlaethol wedi teithio i Flaenau Gwent a Blaenau’r Cymoedd ar gyfer 2010, ac fe’i cynhelir yn Y Gweithfeydd, Glynebwy, o 31 Gorffennaf i 7 Awst. Bydd Pafiliwn Prifysgol Gaerdydd yn ferw o weithgarwch gydag arddangosiadau rhyngweithiol, anerchiadau, arddangosfeydd a llawer mwy. I weld beth mae’r brifysgol yn ei wneud yn yr ŵyl eleni, ewch i’n tudalennau Eisteddfod ar y we.

Tags

More Tags