Skip to content
Skip to navigation menu

English

Darganfod Fiennes

17 Mehefin 2010

Syr Ranulph FiennesSyr Ranulph Fiennes

Mae un o anturiaethwyr amlycaf y byd wedi swyno cynulleidfa o dros 400 o bobl yn Narlith Fawreddog Hadyn Ellis.

Arweiniodd Syr Ranulph Fiennes y gynulleidfa ar daith o’i lencyndod yn Ne Affrica a’i yrfa yn y fyddin drwodd i gyfres o deithiau syfrdanol a wnaeth ennill iddo deitl "anturiaethwr byw amlycaf y byd".

Roedd ei ddarlith afaelgar yn nodi canmlwyddiant taith ddrwg ei thynged Capten Robert Falcon Scott i Begwn y De. Ar 15 Mehefin 1910, hwyliodd yr SS Terra Nova a Chyrch Prydain i’r Antarctig Capten Scott o Gaerdydd tuag Antarctica. Fe’u curwyd i Begwn y De gan gyrch o Norwy ac, yn drasig, trengodd Capten Scott a’i dîm ar eu taith yn ôl.

Gan nodi’r union ganmlwyddiant gyda’i ddarlith gyhoeddus yn y Brifysgol, disgrifiodd Syr Ranulph yn onest ac yn ddigrif y gwaith tîm, yr arweiniad, y penderfyniad, yr amynedd, y ddisgyblaeth, y brwdfrydedd ac, yn anad dim, y dewrder yr oedd arno ef a’i dîm o anturiaethwyr eu hangen i orchfygu rhai o ardaloedd mwyaf anghysbell a digroeso’r byd.

Fe wnaeth ei araith ysbrydoledig o’r enw ‘Living Dangerously: In the genre of Captain Scott’, arddangos ei benderfynoldeb cadarn ei hun i ddarganfod tiroedd didramwy. Hyd yn hyn, ef yw’r cyntaf i gyrraedd y ddau Begwn, y cyntaf i groesi Cefnfor yr Antarctig a’r Arctig, a’r cyntaf i gylchfordeithio’r byd ar hyd ei echelin begynol – camp sydd eto i’w hailgyflawni’n llwyddiannus.

Roedd y ddarlith hefyd yn nodi lansio cyfres ddarlithoedd cyhoeddus Ysgol Gwyddorau’r Ddaear a’r Môr, a fydd yn croesawu nifer o siaradwyr gwadd amlwg o fyd archwilio’r pegynau ac ymchwil wyddonol i gyflwyno areithiau yn y Brifysgol yn ystod 2010/11.

Meddai’r Dr Simon Wakefield o Ysgol Gwyddorau’r Ddaear a’r Môr: "Mae cynnal y ddarlith arbennig hon yn y Brifysgol ar y diwrnod y mae dinas Caerdydd yn dathlu Canmlwyddiant ymadawiad Capten Scott o Gaerdydd wedi bod yn briodol iawn. Fe wnaeth Syr Ranulph swyno pob un ohonom yn llwyr gyda’i hanesion o fywyd fel anturiaethwr modern a dyma fu cychwyn penigamp i’n cyfres ein hun o ddarlithoedd.

"Mae Ysgol Gwyddorau’r Ddaear a’r Môr yn cymryd rhan mewn ymchwil o’r radd flaenaf i’r Antarctig ac i newid yn yr hinsawdd. Roedd yn synhwyrol y dylem fanteisio ar ein cryfderau a chynnig cyfres o ddarlithoedd cyhoeddus dros gyfnod o flwyddyn yn dathlu’r hyn sy’n wybodus i ni am wyddoniaeth pegwn y de."

Mae Cyfres Darlith Fawreddog Hadyn Ellis wedi dod yn un o’r digwyddiadau uchaf ei broffil yng nghalendr y Brifysgol. Darlith Syr Ranulph oedd y drydedd yn y gyfres, gan ddilyn Mary Robinson, cyn Arlywydd Iwerddon, yn 2008, a Jonathon Porritt, Cyfarwyddwr Sefydlu ‘Forum for the Future’, yn 2009.