Skip to content
Skip to navigation menu

English

Darganfod cyfrinachau bywyd

28 Gorffennaf 2011

Pavilion - web

Bydd ymwelwyr â’r Eisteddfod Genedlaethol yn Wrecsam (30 Gorffennaf – 6 Awst) yn cael y cyfle i archwilio cyfrinachau bywyd.

Yn y Pafiliwn Gwyddoniaeth a Thechnoleg, ac ochr yn ochr â hwnnw yn ei phafiliwn pwrpasol ei hun a ddatblygwyd gyda’i phartner Techniquest, bydd y Brifysgol yn cyflwyno arddangosfeydd cyffrous a gweithgareddau ymarferol sydd wedi’u cynllunio i arddangos sut mae’r corff yn gweithio a sut mae gofalu am y corff.

Mae uchafbwyntiau ‘Labordy’r Corff’ yn cynnwys ymennydd y gallwch gerdded trwyddo, sgerbydau y gellir eu chwyddo ag aer ac sydd ag esgyrn datodadwy, a’r Arddangosfa Cyweirio Meinweoedd ar gyfer Iacháu Pobl.

Hefyd yn ‘Labordy’r Corff’, bydd myfyrwyr o Ysgol Feddygaeth y Brifysgol yn cynnig cyfleoedd i fesur mynegai màs y corff (BMI), pwysedd gwaed ac anterth llif allanadlol.

Bydd plant sy’n cael eu hysbrydoli trwy wylio’r myfyrwyr hyn yn gallu rhoi cynnig ar fod yn fân feddyg trwy wisgo fel meddygon ac ymarfer eu sgiliau cymorth cyntaf.

mini-medics

Dywedodd yr Athro Hywel Thomas, Dirprwy Is-ganghellor Ymgysylltu a Rhyngwladol: "Eleni, gall ymwelwyr ddysgu rhagor am rôl Prifysgol Caerdydd yn helpu Cymru i fynd i’r afael â rhai o’i heriau iechyd mwyaf. Byddwn yn cynnig llond gwlad o ddarganfod, gydag arddangosfeydd a gweithgareddau sydd oll wedi’u llunio er mwyn helpu pobl i ddysgu mwy am iechyd."

Bydd arddangosfa lwyddiannus Cyweirio Meinweoedd ar gyfer Iacháu Pobl, a ymddangosodd am y tro cyntaf yn Eisteddfod Blaenau Gwent y llynedd, yn dychwelyd i’r Pafiliwn Gwyddoniaeth a Thechnoleg eto’r haf hwn. Bydd ymwelwyr yn cael y cyfle cyntaf i roi cynnig ar bos newydd ar un o gyfrinachau bywyd, oherwydd bydd y tîm yn datgelu model newydd sy’n dangos yn union sut gallai bon-gelloedd gael eu defnyddio i helpu creu organau neu gymalau newydd.

Caiff yr Arddangosfa ei noddi gan grant gan y Cyngor Ymchwil Peirianneg a Gwyddorau Ffisegol i amlygu gwaith ym maes cyweirio meinweoedd sy’n rhan o waith Sefydliad Cyweirio ac Atgyweirio Meinweoedd Prifysgol Caerdydd (CITER).

Arwyn Tomos JonesDr Arwyn Tomos Jones

Dywedodd Dr Arwyn Tomos Jones, o Ysgol Fferylliaeth Cymru: "Y model newydd hwn, a grëwyd gan staff y Brifysgol ar y cyd â Techniquest, yw’r ychwanegiad diweddaraf at ein Harddangosfa. Hefyd, rydym wedi cynnwys ein gêm Operation, sydd o faint go iawn, unwaith eto eleni. Roedd plant wrth eu bodd yn gallu trawsblannu organau o ‘gorff dynol’ mewn ras yn erbyn y cloc, gyda gwobrau’n cael eu dyfarnu i’r cyflymaf ar ddiwedd y dydd.

"Mae’r Arddangosfa gyfan yn gyfle gwych i roi llwyfan i wyddoniaeth yng Nghymru ac mae’n rhan o raglen y Brifysgol o ymgysylltu’r cyhoedd â gwyddoniaeth."

Mae rhagor o wybodaeth am bresenoldeb y Brifysgol yn yr Eisteddfod eleni ar gael ar-lein yn www.caerdydd.ac.uk/eisteddfod

Dolenni cysylltiedig