Skip to content
Skip to navigation menu

English

Cyfres Darlithoedd Mawreddog 2012/13 – ar fin galw am gynigion

27 Medi 2012

Distinguished Lecture Series - Logo (W)

Annwyl Gyfeillion

Lansiwyd Cyfres Darlithoedd Mawreddog proffil uchel Prifysgol Caerdydd fel rhan o fenter i godi proffil ymchwil ym Mhrifysgol Caerdydd ymhlith y gymuned academaidd ryngwladol. Yn dilyn llwyddiant mawr cyfres 2011/12, mae’n bleser mawr gennyf gadarnhau lansiad cyfres arall o ddarlithoedd ar gyfer 2012/13.

Yn fuan, bydd yr ysgolion academaidd yn cael eu gwahodd i wneud cais i gronfa’r Gyfres Darlithoedd Mawreddog, sydd ar gael trwy gronfeydd Buddsoddiad Strategol y Brifysgol. Mae cronfa o £25,000 ar gael ar gyfer sesiwn 2012/13 a gyda’r arian hwn, rydym yn gobeithio cynorthwyo hyd at bedair darlith sy’n canolbwyntio’n eang ar y meysydd canlynol: Y Gwyddorau Biofeddygol a Bywyd, Y Gwyddorau Ffisegol, Y Gwyddorau Cymdeithasol, a’r Celfyddydau a’r Dyniaethau (yn seiliedig yn fras ar y pedwar panel Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil ac yn adlewyrchu ehangder ymchwil Caerdydd). Bydd yr alwad swyddogol am gynigion yn cael ei chyhoeddi yn y dyfodol agos, ond yn y cyfamser, hoffwn annog cydweithwyr i feddwl o ddifrif am siaradwyr blaenllaw posibl. Bydd cymwysterau arbennig y siaradwr yn elfen allweddol wrth ddethol. Mae hwn yn gyfle i ddod ag arweinwyr dylanwadol i Brifysgol Caerdydd, i’w cyflwyno nhw i’r gwaith blaenllaw rydym ni’n ei gyflawni yma, a sefydlu perthnasoedd hir dymor gyda nhw.

Bydd mwy o wybodaeth a dyddiad cau ar gyfer ceisiadau’n dilyn yn fuan. Yn y cyfamser, os oes gennych chi unrhyw ymholiadau, cysylltwch â Jessica Watson-James yn yr Is-adran Gynllunio (e-bost: Watson-JamesJ@caerdydd.ac.uk, ffôn: est. 76404).

Yr Athro Chris McGuigan

Dirprwy Is-ganghellor, Ymchwil, Arloesedd a Menter