Skip to content
Skip to navigation menu

English

Cyfres o Ddarlithoedd Nodedig

29 Tachwedd 2011

Crowcroft - webYr Athro Jon Crowcroft

Dyfodol llyfrau yn yr oes ddigidol, y defnydd ar rwydweithiau ffonau symudol diwifr i helpu mesur y gymdeithas ddynol a pham na fydd y rhyngrwyd yn gwneud cyfeillion newydd ichi. Dyma bynciau tair o Ddarlithoedd Nodedig yn y Brifysgol ym mis Rhagfyr.

Croesewir yr Athro Robert Darnton, Prifysgol Harvard, Yr Athro Jon Crowcroft, Prifysgol Caergrawnt a’r Athro Robin Dunbar, Prifysgol Rhydychen i Gaerdydd i roi darlithoedd nodedig ar 5, 6 a 7 Rhagfyr 2011.

Dunbar - webYr Athro Robin Dunbar

Byddant yn rhoi anerchiad fel rhan o Gyfres Darlithoedd Nodedig y Brifysgol sy’n dod â siaradwyr gwadd amlwg a dylanwadol i’r Brifysgol ac i gynulleidfa ehangach i arddangos eu gwaith.

Yn ei ddarlith ef (5 Rhagfyr), bydd yr Athro Darnton yn dadlau bod buddiannau masnachol yn ecsploetio technoleg ddigidol er mwyn cau i ffwrdd rannau mawr o’n treftadaeth ddiwylliannol gyffredin, gan enwi’r ymgyrch i greu Llyfrgell Gyhoeddus Ddigidol America fel ateb i’r bygythiad hwnnw.

Cyfle yw Mam pob Dyfais yw testun Darlith Nodedig yr Athro Crowcroft mewn Cyfrifiadureg Gymdeithasol (6 Rhagfyr). Ynddi bydd yn egluro sut gall rhwydweithiau ffonau symudol diwifr gynorthwyo i fesur y gymdeithas ddynol, gan drafod sut y defnyddiwyd technoleg rwydweithio newydd i olrhain epidemig ffliw diweddar.

Dilynir yntau gan yr Athro Robin Dubar (7 Rhagfyr) a fydd yn dweud wrth ei gynulleidfa pam na fydd y rhyngrwyd yn sicrhau mwy o ffrindiau iddynt. Bydd yn dadlau er bod y rhyngrwyd yn datrys rhai o broblemau rhyngweithio cymdeithasol, nid yw’n torri ac ni all dorri drwy’r nenfwd gwydr sy’n cyfyngu ar sawl perthynas y gallwn ei chael.

Darnton - webYr Athro Robert Darnton

Mae pob un o’r tri siaradwr yn awdurdod enwog drwy’r byd yn eu meysydd. Mae’r Athro Robert Darnton yn arwain dadleuon rhyngwladol ar faterion llyfrgelloedd, o gadwraeth a mynediad at gyhoeddi a thechnoleg; mae’r Athro Jon Crowcroft wedi bod ar flaen y gad gyda chefnogaeth y rhyngrwyd i gyfathrebu amlgyfrwng am dros 30 mlynedd; ac mae’r Athro Robin Dunbar yn fwyaf enwog am ddamcaniaeth yr ymennydd cymdeithasol, y ddamcaniaeth clebran am esblygiad iaith a Rhif Dunbar (y cyfyngiad ar sawl perthynas y gallwn ddod i ben â hwy).

Bydd pob un o’r darlithoedd yn cael eu ffrydio’n fyw ar wefan y Brifysgol i gynulleidfaoedd o amgylch y byd a gellir eu gweld yma.

Cynhelir darlith yr Athro Darnton yn yr Ysgol Optometreg a Gwyddorau’r Golwg yn dechrau am 6.30pm am 5 Rhagfyr gyda derbyniad o 6.00pm ymlaen. Cynhelir darlith yr Athro Crowcroft ar 6 Rhagfyr hefyd yn yr Ysgol Optometreg a Gwyddorau’r Golwg gyda derbyniad o 5.30pm a’r ddarlith yn dilyn am 6.30pm. Cynhelir darlith yr Athro Dunbar yn yr Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg, Ystafell WX/3.14 ac mae’n rhan o raglen yn y bore rhwng 9:15am a 12:15pm.

Mae’r darlithoedd i gyd yn rhad ac am ddim a gellir archebu lle drwy e-bostio publicbookings@caerdydd.ac.uk neu drwy e-bostio 029 2087 6935.

Dolenni cysylltiedig

Cyfres Darlithoedd Nodedig

 

Tags