Skip to content
Skip to navigation menu

English

‘Doc’ Roberts

15 Ebrill 2013

Jamie Roberts webYr haf hwn, bydd y myfyriwr meddygaeth yng Nghaerdydd, Jamie Roberts, yn ychwanegu gradd meddygaeth at ei restr hir o anrhydeddau.

Cafodd Jamie ganlyniadau ei arholiadau heddiw (dydd Llun, 15 Ebrill) yn cadarnhau ei fod wedi llwyddo yn ei radd meddygaeth israddedig.

Meddai Jamie, wrth dderbyn ei ganlyniadau: "Rwy’n falch iawn o gyrraedd terfyn fy wyth mlynedd yn Ysgol Feddygaeth Prifysgol Caerdydd o’r diwedd.

"Mae wedi bod yn daith hir ac anodd, a hoffwn ddiolch o galon i’r Ysgol Feddygaeth am ganiatáu i mi gwblhau fy astudiaethau’n rhan-amser.

"Hoffwn dalu teyrnged i’r Deon Meddygaeth, yr Athro Paul Morgan, a phawb yn Swyddfa’r Israddedigion am ganiatáu i mi gydbwyso astudio a rygbi a diolch yn arbennig i Dr Andrew Freedman am ei gymorth personol dros y pedair blynedd diwethaf.

"Rwy’n edrych ymlaen yn arbennig at gael cysgu’n hwyr ar ôl sawl bore cynnar yn y llyfrgell cyn ac ar ôl hyfforddi. Roedd hi’n anodd, ond yn werth pob eiliad er mwyn cyflawni un o’r prif nodau yn fy mywyd.

"Fy ymateb cyntaf yw rhyddhad; rwy’n siŵr y byddai’n dod i arfer â’r peth dros y dyddiau nesaf.

"Ers tipyn, fy llysenw ymhlith chwaraewyr eraill yw "Doc", ac rwy’ bob amser wedi teimlo fel taswn i’n twyllo ychydig. Mae’n braf gallu galw fy hun yn ddoctor o’r diwedd."

Dyma ddathlu diwedd taith academaidd wyth mlynedd astrus ac ychydig wythnosau llwyddiannus, gyda chanolwr o fri y Llewod yn helpu Cymru i sicrhau pencampwriaeth y Chwe Gwlad RBS a chwarae ym Mharc yr Arfau am y tro olaf.

Meddai Deon Ysgol Meddygaeth Prifysgol Caerdydd, yr Athro Paul Morgan: "Mae llymder a dwysedd academaidd astudio am radd mewn meddygaeth yn her i’r rhan fwyaf o fyfyrwyr – yn enwedig i rywun sy’n ymdopi â bywyd fel chwaraewr rygbi proffesiynol hefyd.

"Jamie fyddai’r cyntaf i gyfaddef y bu’n gyfnod hynod heriol, ond mae’n glir serch hynny o’m sgyrsiau gydag ef iddi fod yn brofiad pleserus.

"Rwy’n falch iawn o’i lwyddiannau academaidd ac ym maes chwaraeon, ac yn falch o fod wedi chwarae rôl.  Mae ei benderfyniad i lwyddo mewn meddygaeth, ynghyd â llawer o waith caled a’r cymorth, y cyfleusterau a’r rhagoriaeth addysgu sydd gennym yma yn yr Ysgol Feddygaeth, wedi cyfuno i helpu Jamie i ennill ei radd. 

"Ar ran pawb yn yr Ysgol Feddygaeth, pob dymuniad da i Jamie a’n holl fyfyrwyr meddygaeth a gafodd eu canlyniadau heddiw yn eu gyrfaoedd meddygol yn y dyfodol."

Mae Jamie Roberts yn ymuno â rhestr o chwaraewyr rygbi o fri sydd wedi chwarae’n rhyngwladol dros Gymru ac sydd wedi cyfuno’u gyrfaoedd meddygol â chwaraeon. Mae JPR Williams, Dr Jack Matthews OBS a Dr Gwyn Jones oll wedi cyfuno’u gyrfaoedd meddygol â rygbi ar y safon uchaf i Gymru. 

Meddai Is-ganghellor Prifysgol Caerdydd, yr Athro Colin Riordan: "Mae Prifysgol Caerdydd yn gwbl falch o’n myfyrwyr meddygaeth a’u llwyddiannau.

"Nid yw cydbwyso galwadau chwaraeon ar y safon uchaf â’r astudio dwys sy’n angenrheidiol ar gyfer meddygaeth yn hawdd, yn enwedig yn oes broffesiynol rygbi. Mae’n deyrnged i Jamie ei fod wedi cwblhau’r daith honno’n llwyddiannus.

"Ar ran pob un ohonom ym Mhrifysgol Caerdydd, dymunwn yn dda i Jamie yn ei yrfa feddygol yn y dyfodol." 

Dolenni cysylltiedig:

Yr Ysgol Feddygaeth