Skip to content
Skip to navigation menu

English

Meddygon yn cael eu hannog i hyfforddi yng Nghymru

22 Rhagfyr 2008

Mae’r Ysgol Addysg Feddygol a Deintyddol Ôl-raddedig yn cydweithio â Chymdeithas Feddygol Prydain yng Nghymru wedi i annog y genhedlaeth nesaf o feddygon i hyfforddi yng Nghymru.

Cyfres o ffilmiau byr yw ‘We want the best to be the best’ sy’n canolbwyntio ar bum arbenigedd meddygol gwahanol - anesthesia, obstetreg a gynecoleg, pediatreg, patholeg a seiciatreg. Nod y ffilmiau yw gwerthu Cymru fel pen taith allweddol ar gyfer astudio meddygaeth a denu mwy o feddygon iau i ymgeisio a chwblhau eu hyfforddiant ôl-raddedig yma.

Mae’r Ysgol Addysg Feddygol a Deintyddol Ôl-raddedig yn gyfrifol am gomisiynu, goruchwylio a monitro’r ddarpariaeth o addysg a hyfforddiant ar gyfer tua 2,600 o feddygon a deintyddion mewn swyddi hyfforddi ôl-raddedig yn y GIG ledled Cymru. Mae’r Ysgol yn sicrhau bod gan yr holl feddygon a deintyddion gradd hyfforddi yng Nghymru fynediad at gyfleusterau ôl-raddedig a chefnogaeth addysgol o ansawdd uchel, fel eu bod nhw’n gallu cyflawni eu potensial wrth ddarparu gwasanaeth i’r GIG yng Nghymru.

Meddai’r Athro Derek Gallen, Deon Addysg Feddygol a Deintyddol Ôl-raddedig: "Mae’r ffilmiau byr hyn yn ceisio dangos bod y meddygon ym maes hyfforddiant arbenigol ar hyn o bryd yn cydnabod y gwerth y mae Cymru’n ei gynnig i feddygon iau a’u bod nhw’n awyddus i annog eraill i wneud yr un peth. Rydym ni’n gobeithio y bydd y meddygon hynny sy’n gwneud cais am hyfforddiant arbenigol yn 2009 yn gwylio’r DVD ac y bydd yn helpu i’w hargyhoeddi mai Cymru dylai fod eu dewis cyntaf ar gyfer hyfforddi."

Meddai Dr Richard Lewis, Ysgrifennydd Cymru Cymdeithas Feddygol Prydain: "Mae gan Gymru lawer iawn i’w gynnig o ran ansawdd bywyd ac ansawdd yr hyfforddiant a ddarperir, ac mae hyn yn cael ei arddangos trwy’r gyfres o ffilmiau byr. Gall y wlad fwy na "dal ei thir" gyda’r goreuon sydd gan y DU i’w gynnig."

Mae’r amserlen ar gyfer y rownd nesaf o recriwtio i Gymru ar gyfer Hyfforddiant Arbenigol yn 2009 wedi cael ei chyhoeddi. Mae ceisiadau ar gyfer swyddi Hyfforddiant Arbenigol a fydd yn dechrau ym mis Awst 2009 yn agor ar 2 Ionawr 2009 gyda chyfweliadau’n cael eu cynnal ym mis Chwefror.

Bydd yr holl feddygon a fydd ar y rhestr fer yn derbyn copi o’r DVD fel rhan o’u pecyn gwybodaeth. Mae’r ffilmiau ar gael i’w gweld ar-lein: www.doctorstrainingwales.tv

Tags