Skip to content
Skip to navigation menu

English

Llwyddiant dwbl ym maes niwrowyddoniaeth

06 Mai 2010

Athro Alun DaviesAthro Alun Davies

Mae dau o academyddion y Brifysgol, y ddau’n arwain agweddau gwahanol ar ymchwil niwrowyddoniaeth, wedi cael un o’r anrhydeddau mwyaf ym maes y gwyddorau meddygol.

Mae’r Athro Alun Davies, o Ysgol y Biowyddorau, a’r Athro Nick Craddock, o’r Ysgol Feddygaeth, wedi cael eu hethol yn Gymrodorion Academi’r Gwyddorau Meddygol.

Corff annibynnol yw’r Academi, sy’n cynrychioli holl gwmpas y gwyddorau meddygol. Mae deugain o feddygon ac ymchwilwyr meddygol blaenllaw y DU wedi cael eu hethol yn Gymrodorion eleni, am ragori ym maes y gwyddorau meddygol.

Mae gwaith yr Athro Davies yn canolbwyntio ar y system nerfol sy’n datblygu ar lefel celloedd a moleciwlau. Yn benodol, mae ei dîm yn ymchwilio i’r ffactorau sy’n rheoli a yw celloedd nerfol yn goroesi a thwf prosesau niwral wrth iddynt ddatblygu.

Meddai’r Athro Davies: "Roeddwn i wrth fy modd o gael fy ethol i Academi’r Gwyddorau Meddygol, sy’n adlewyrchu gwaith fy ngrŵp ymchwil i gyd. Gyda’n gilydd, rydyn ni’n magu dealltwriaeth o’r modd y mae’r system nerfol yn tyfu ar y dechrau’n deg. Mae goblygiadau posibl i hyn o ran trin amrywiaeth o afiechydon ac anhwylderau."

Athro Nick CraddockAthro Nick Craddock

Mae’r Athro Craddock wedi canolbwyntio ar ymchwilio i eneteg hwyliau ac anhwylderau seicotig. Yn benodol, mae ei grŵp yn bwriadu defnyddio ymchwil i wella diagnosis a thrin anhwylder deubegwn. Mae ei grŵp yn ceisio nodi’r genynnau sy’n gysylltiedig â’r anhwylder ac yn ceisio recriwtio tua 6,000 o bobl i’r astudiaeth.

Meddai’r Athro Craddock: "Mae hi’n rhoi llawer o bleser i mi fod gwaith caled fy nhîm ymchwil wedi’i gydnabod fel hyn. Mae ethol seiciatryddion yn Gymrodyr Academi’r Gwyddorau Meddygol yn bwysig oherwydd ei fod yn codi proffil ymchwil i afiechyd meddwl, ac yn lleihau’r stigma sydd yn ei erbyn."

Rhoddodd Dr David Grant, Dirprwy Ganghellor Prifysgol Caerdydd, groeso i’r llwyddiant dwbl, gan ddweud: "Hoffwn longyfarch yr Athro Davies a’r Athro Craddock ar y modd y mae eu llwyddiannau wedi cael eu cydnabod. Mae Cymrodoriaethau’r Academi ymysg yr anrhydeddau pwysicaf ym maes y Gwyddorau Meddygol. Mae’r ffaith fod Caerdydd wedi derbyn dwy Gymrodoriaeth eleni, i academyddion sy’n gweithio ar agweddau gwahanol ar ymchwil niwrowyddonol, yn tanlinellu cryfder y Brifysgol wrth arwain y byd yn y maes hwn."

Bydd y ddau athro’n cael eu derbyn yn ffurfiol i’r Academi mewn seremoni ar 22 Mehefin.