Skip to content
Skip to navigation menu

English

Llwyddiant dwbl i fyfyrwyr Caerdydd

07 Mawrth 2013

Llwyddiant Cymdeithas Myfyrwyr

Mae cymdeithas sy’n cael ei harwain gan fyfyrwyr yn yr Ysgol Seicoleg wedi ennill pleidlais ‘Y Gymdeithas Brifysgol Orau’ yn y Gwobrau Lleoliadau ac Interniaethau Cenedlaethol.

Cafodd y wobr ei chyflwyno i PsyCardiff, sy’n gweithio gyda’r Ysgol i roi gwybod i fyfyrwyr iau am brofiadau profiad gwaith, mewn seremoni’r wythnos diwethaf.

Curodd y gymdeithas gystadleuaeth gan Brifysgol Fetropolitan Manceinion, Coleg Imperial Llundain a Phrifysgol Rhydychen i ennill £1000.

Defnyddir arian y wobr fel bod mwy o fyfyrwyr yn ymwybodol yn gynharach am gyfleoedd profiad gwaith ac i gefnogi myfyrwyr sy’n edrych ar y gyrfaoedd amrywiol sy’n berthnasol i radd mewn seicoleg.

Cafodd llwyddiant ein myfyrwyr gydnabyddiaeth bellach wrth i gynrychiolwyr o Undeb Myfyrwyr Caerdydd deithio i Dŷ’r Cyffredin ym mis Chwefror i dderbyn gwobr efydd gan Fenter Gwerthuso Undeb y Myfyrwyr (SUEI).

Mae’r achredu hwn yn annog undebau i holi am farn eu haelodau i wella’r gwasanaethau a’r gweithgareddau y maen nhw’n eu cael.

SUEI Awards

Casglodd Harry Newman, Llywydd Undeb Myfyrwyr Caerdydd y wobr mewn seremoni yn Nhŷ’r Cyffredin. Meddai: "Mae Menter Gwerthuso Undeb y Myfyrwyr, er bod gwobr ar ei diwedd, yn ymwneud â phroses o newid. Mae Undeb y Myfyrwyr wedi newid y tu hwnt i bob adnabyddiaeth o’i gymharu â thair blynedd yn ôl ac roedd egwyddorion a phrosesau SUEI yn ysgogiad i’r gwelliant. Roeddwn i’n falch o gael casglu’r wobr ym Mhalas San Steffan ar ran yr undeb ond yn fwy balch fyth o gael cynrychioli’r unig Undeb Myfyrwyr oedd yn bresennol a ddaeth â Dirprwy Is-Ganghellor gyda nhw hefyd."

Meddai’r Athro Patricia Price, Dirprwy Is-Ganghellor, Profiad Myfyrwyr a Safonau Academaidd a fynychodd y seremoni wobrwyo hefyd: "Rwy’n arbennig o falch fod Undeb Myfyrwyr Caerdydd wedi ennill y wobr hon gan fod canmoliaeth arbennig am y berthynas weithio rhwng Undeb y Myfyrwyr ac uwch swyddogion staff yn y Brifysgol; mae’n wych gweld bod ein partneriaeth gref yn cael ei chydnabod fel hyn. Mae’r wobr yn ganlyniad cryn dipyn o waith y mae’r Undeb wedi’i wneud yn ystod y blynyddoedd diwethaf hyn – maen nhw’n haeddu cael eu llongyfarch!"

Bydd Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd yn anelu at gael achrediad aur yn y fframwaith newydd sydd i’w ryddhau yn ystod yr ychydig fisoedd nesaf.

Dolenni perthnasol

Ysgol Seicoleg Caerdydd

Undeb Myfyrwyr Caerdydd