Skip to content
Skip to navigation menu

English

Llwyddiant Dwbl i Wyddorau’r Ddaear a’r Môr

17 Mehefin 2010

© Hawlfraint Cymdeithas Linnaeus Llundain© Hawlfraint Cymdeithas Linnaeus Llundain

Cafodd rhagoriaeth ymchwil yn Ysgol Gwyddorau'r Ddaear a'r Môr ei chydnabod â dwy wobr bwysig.


Yr Athro Dianne Edwards, sy’n cael ei chydnabod yn rhyngwladol am ei hymchwil botanegol, yn enwedig am eu gwaith ar esblygiad cynnar y planhigion tir, sy’n derbyn Medal Linnaeus am Fotaneg 2010.

Mae’r fedal, sy’n dyddio nôl i 1888, yn cael ei chyflwyno’n flynyddol gan y Cyngor i ddynodi edmygedd a gwerthfawrogiad Cymdeithas Linnaeus o wasanaeth i wyddoniaeth.

Mae gwaith yr Athro Edwards ar esblygiad cynnar planhigion-tir yn seiliedig ar ddisgrifiadau manwl ac astudiaethau tacsonomig o blanhigion bach, gan gynnwys rhai a oedd ymhlith y cyntaf i gytrefu wyneb y ddaear (tua 400 miliwn o flynyddoedd yn ôl).

Yn fwy diweddar, mae wedi datblygu technegau i baratoi ac astudio mesoffosilau o ororau Cymru sydd wedi cadw eu ffurf dri dimensiwn. Yn ogystal â’i gwaith yng Nghymru, mae’r Athro Edwards wedi cyhoeddi, ar y cyd ag amryw eraill, restrau o blanhigion cynnar o Dde America ac yn enwedig, Tsieina, sydd wedi trawsnewid gwybodaeth am esblygiad planhigion-tir cynnar fel ffenomen fyd-eang. Yn ogystal, mae ei hymchwil wedi cynnwys cadwraeth planhigion, ffisioleg planhigion, tân gwyllt, a phwysigrwydd geo-amgylcheddol esblygiad planhigion-tir sy’n destun dros 150 o bapurau gwyddonol.

Yn y llun: Yr Athro Joe Cartwright ynghyd â myfyrwyr ôl-raddedig, Oluchukwu Nwosu, Dr Tiago Alves a Daniel Carruthers.Yn y llun: Yr Athro Joe Cartwright ynghyd â myfyrwyr ôl-raddedig, Oluchukwu Nwosu, Dr Tiago Alves a Daniel Carruthers.

Yn y cyfamser, etholwyd yr Athro Joe Cartwright i dderbyn Medal Arian y Grŵp Petrolewm ar gyfer 2010. Cyflwynir y Fedal Arian yn flynyddol i unigolion â chefndir geo-wyddonol sydd wedi gwneud cyfraniadau nodedig i’r diwydiant petrolewm.

Mae arbenigedd ymchwil yr Athro Cartwright yn cynnwys cipio a storio carbon, a ddisgrifir yn aml yn un o’r strategaethau lliniarol â’r potensial gorau i leihau allyriadau CO2 yn fyd-eang y ganrif hon. Hefyd, sefydlodd yng Nghaerdydd y Labordy Seismig 3D (include link to: ) sy’n cynorthwyo addysg ac ymchwil gwyddorau'r ddaear ac sydd â chysylltiad â daeareg gymhwysol a geoffiseg trwy gymorth gan y diwydiant petrolewm. Mae arolygon 3D o’r fath yn golygu bod ymchwilwyr yn gallu edrych ar strwythur sylfaenol y Ddaear, gan gynnwys archwilio gwely’r môr.

Dywedodd yr Athro John Parkes, Pennaeth Ysgol Gwyddorau'r Ddaear a'r Môr: "Rwy’n llongyfarch cydweithwyr am y gydnabyddiaeth haeddiannol hon. Mae’n dystiolaeth bellach o’r ymchwil o’r ansawdd gorau sy’n cael ei wneud ledled yr Ysgol a’i chyfraniad i’n hamgylchedd."