Skip to content
Skip to navigation menu

English

Llwyddiant Dwbl i gwmnïau sy’n deillio o’r Brifysgol

24 Ionawr 2013

asalus

Mae Fusion IP, cwmni masnacheiddio eiddo deallusol prifysgolion sy’n cynhyrchu ymchwil o’r radd flaenaf yn y byd, wedi cyhoeddi cyflawniadau pwysig gan ddau gwmni sy’n deillio o Gaerdydd, Asalus a Diurnal.

Mae Asalus, cwmni deilliedig a sefydlwyd ar waith ymchwil arloesol Dr Neil Warren, o’r Ysgol Addysg Feddygol a Deintyddol Ôl-raddedig, wedi llwyddo i gwblhau’r treial ‘cyntaf mewn dyn’ o’i brif gynnyrch UltravisionTM, sef system chwyldroadol ar gyfer clirio mwg electrolawfeddygol, i’w defnyddio mewn llawdriniaeth laparosgopig.

Mae hon yn garreg filltir allweddol i’r cwmni a gyhoeddodd yn ddiweddar ei fod wedi codi £1.25 miliwn mewn cylch ariannu. Bydd y cyllid hwn yn galluogi Asalus i gwblhau datblygu’r cynnyrch a gwneud cais am gymeradwyaeth reoleiddio i lansio’r cynnyrch yn 2013.

Yr hap-astudiaeth gymharol hon wedi’i rheoli oedd y gyntaf i ddefnyddio’r ddyfais UltravisionTM mewn cleifion, gyda’r ddau nod o asesu diogelwch a pherfformiad. Roedd y treial yn asesu’r defnydd o UltravisionTM mewn 30 o gyfranogwyr yn cael triniaethau laparosgopig wedi’u trefnu i dynnu coden y bustl.

Dangosodd y canlyniadau fod UltravisionTM yn effeithiol o ran cynnal maes gweledol clir trwy gydol y driniaeth laparosgopig. Cyflawnwyd hyn heb yr angen i ddadchwyddo’r abdomen na rhyddhau mwg yn cael ei gynhyrchu yn ystod llawdriniaeth i amgylchedd y theatr llawdriniaethau. 

Dywedodd Dominic Griffiths, Rheolwr Gyfarwyddwr Asalus: "Mae cadw maes gweledol clir yn ystod llawdriniaeth laparosgopig yn parhau’n angen clinigol allweddol nad yw wedi’i ddiwallu eto.  Mae canlyniadau’r treial clinigol yn dangos bod

Ultravision yn fodd syml ond effeithiol iawn o gyflawni hyn.  Mae’r adborth gan lawfeddygon wedi bod yn galonogol tu hwnt.  Bydd Ultravision yn eu helpu i ymgymryd â llawdriniaethau cymhleth mor ddiogel ag y bo modd, tra’n lleihau’r mwg llawfeddygol y mae tîm y theatr yn dod i gysylltiad ag ef yn y tymor hir".  

Mae UltravisionTM yn un cynnyrch mewn ystod o ddyfeisiadau llawfeddygaeth laparosgopig sy’n cael eu datblygu gan Asalus.

diurnal web

Mae Diurnal, cwmni arall sy’n deillio o’r Brifysgol, wedi cofnodi carreg filltir hefyd. Mae’r cwmni, sy’n datblygu dull newydd o roi cyffuriau a fydd yn helpu cleifion sy’n dioddef o lefelau isel o’r hormon allweddol cortisol (hydrocortison), wedi llwyddo i gael y claf cyntaf i gymryd rhan yn nhreial Cam 2 CATCH (Chronocort® As Treatment for Congenital Adrenal Hyperplasia).

Mae Chronocort® yn therapi rhyddhau addasedig sy’n rhoi hydrocortison mewn ffordd sy’n efelychu cylch hormonau 24 awr naturiol y corff.  Fe allai’r dull hwn wella’n sylweddol fywydau cleifion sy’n dioddef o glefydau yn sgil diffyg cortisol: hyperplasia adrenal cynhenid a diffyg adrenal, y mae angen triniaeth oes ar y ddau ohonynt.

Mae treial CATCH yn cael ei redeg gan y Sefydliad Iechyd Cenedlaethol yn Maryland, UDA, ac amcangyfrifir y bydd yn cael ei gwblhau tua chanol 2013.

Dywedodd Martin Whitaker, Prif Swyddog Gweithredol yn Diurnal Ltd: "Mae Diurnal yn hynod falch o gyhoeddi cychwyn llwyddiannus i astudiaeth CATCH.  Mae rhaglen Chronocort® yn parhau’n ffocws allweddol i Diurnal ac, os bydd y canlyniadau o’r treial presennol yn gadarnhaol, disgwyliwn ddatblygu’r cynnydd i dreialon clinigol cam hwyr mewn Hyperplasia Adrenal Cynhenid a Diffyg Adrenal."   

Llofnododd y Brifysgol gytundeb 10 mlynedd gyda Fusion IP am yr hawl unigryw i fasnacheiddio pob eiddo deallusol sy’n berchen i’r Brifysgol, trwy greu cwmnïau deilliedig.

Dolenni cysylltiedig

Ymchwil a Datblygu Masnachol

Asalus

Diurnal

Fusion IP

 

Tags