Skip to content
Skip to navigation menu

English

Dŵr Cymru yn tapio i mewn i ymchwil y Brifysgol

26 Medi 2009

Rheolwr Gyfarwyddwr Dwr Cymru, Nigel Annett (ar y chwith) yn llofnodi’r cytundeb gyda’r Athro Derek Jones, Cyfarwyddwr Busnes a Phartneriaethau Strategol.Rheolwr Gyfarwyddwr Dŵr Cymru, Nigel Annett (ar y chwith) yn llofnodi’r cytundeb gyda’r Athro Derek Jones, Cyfarwyddwr Busnes a Phartneriaethau Strategol.

Cafodd gallu Cymru i ddiogelu ei hamgylchedd a rheoli cyflenwadau dŵr hirdymor yn erbyn bygythiad newid yn yr hinsawdd hwb gan gysylltiad newydd rhwng y Brifysgol a .

Gyda’r nod o rannu gwybodaeth ac ymchwil arbenigol, bydd y trefniant cydweithio newydd yn rhoi mynediad i Dŵr Cymru i arbenigedd ymchwil y Brifysgol mewn nifer o feysydd allweddol gan gynnwys systemau rheoli gwastraff a dŵr, defnyddio ynni’n effeithiol, ansawdd dŵr a rheoli llygredd.

Dywedodd yr Athro Derek Jones, Cyfarwyddwr Busnes a Phartneriaethau Strategol: "Rydym wrth ein bodd i ddechrau’r trefniant gwaith newydd hwn gyda Dŵr Cymru.

"Mae dŵr yn adnodd hanfodol. Mae bygythiad newid yn yr hinsawdd yn gwneud rheoli dŵr yn fwy pwysig ac yn fwy heriol. Bydd y cytundeb hwn yn helpu’r Brifysgol i rannu a defnyddio ei gwybodaeth arbenigol a’i sgiliau ymchwil nid yn unig er lles ein myfyrwyr, ond hefyd er lles pobl sy’n byw yng Nghymru mewn rhan bwysig iawn o’u bywydau."

Dywedodd Nigel Annett, Rheolwr Gyfarwyddwr Dŵr Cymru: "Mae’r cytundeb hanesyddol hwn yn creu cysylltiad rhwng dau sefydliad gwerthfawr yng Nghymru. Edrychwn ymlaen at y buddion a ddaw i’n cwsmeriaid o hyn trwy gyfuno sgiliau, arbenigedd a brwdfrydedd y bobl o fewn ein busnesau."

Yn un o ganlyniadau cyntaf y trefniant newydd, bydd dau fyfyriwr MSc o Ysgol Gwyddorau’r Ddaear a’r Môr yn gweithio’n agos â Dŵr Cymru ar nifer o brosiectau ymchwil ymarferol. Hefyd bydd y bartneriaeth yn galluogi myfyrwyr i gael profiad ymarferol mewn lleoliad diwydiannol, gan roi iddynt yr hyfforddiant delfrydol i wella eu sgiliau ymarferol.

Dywedodd Dr José Antonio Constantine o Ysgol Gwyddorau’r Ddaear a’r Môr: "Gyda phwysau newid yn yr hinsawdd, bydd y trefniant newydd rhwng Dŵr Cymru a Phrifysgol Caerdydd yn gwneud llawer i wella rheolaeth adnoddau dŵr yng Nghymru tra’n diogelu ein hamgylchedd lleol ar gyfer cenedlaethau i ddod.

"Diolch i’r trefniant hwn, bydd gan Dŵr Cymru fynediad i’r ystod amrywiol o arbenigedd o’r radd flaenaf sydd gan y Brifysgol i’w helpu i wella ei wasanaethau amgylcheddol i Gymru."

Yn ogystal â noddi myfyrwyr, mae’r Brifysgol a Dŵr Cymru’n gobeithio cydweithredu a rhannu gwybodaeth mewn nifer o ffyrdd gan gynnwys prosiectau ymchwil a datblygu penodol, prosiectau myfyrwyr, cyfnewid staff, lleoliadau a secondiadau.