Skip to content
Skip to navigation menu

English

Dwy ysgoloriaeth i fyfyrwyr nyrsio

26 Gorffennaf 2013

Nurses web

Mae Sefydliad Florence Nightingale wedi rhoi ysgoloriaethau ymchwil y mae galw mawr amdanynt i ddwy fyfyrwraig PhD.

Mae’r myfyrwyr Nicola West ac Amie Hodges o’r Ysgol Nyrsio ac Astudiaethau Bydwreigiaeth, ac sy’n darlithio yn yr Ysgol hefyd, wedi ennill yr ysgoloriaeth am yr ail flwyddyn yn olynol yn dilyn proses ymgeisio gystadleuol.

Dyma oedd gan Nicola i’w ddweud ar ôl derbyn y wobr:

"Y llynedd, fe aethon ni [Amie a minnau] i Lundain ar gyfer y cyfweliad, sef y rhan olaf o’r broses. Eleni, cawsom ein cyfweld trwy Skype, a oedd yn brofiad gwirioneddol anhygoel. Gwisgais siwt fel y buaswn yn ei wneud ar gyfer unrhyw gyfweliad arall, ac roedd panel o feirniaid ar Skype yn gofyn cwestiynau i mi. Rwy’n meddwl ei bod yn bwysig bod pobl yn rhoi cynnig ar gyfer y cyfleoedd hyn gan fod cefnogaeth ar gael."

Nicola West yw’r unig Nyrs Ymgynghorol ym maes gofal y frest yng Nghymru. Mae ei hymchwil yn ymwneud â’r rhai sy’n cario trawsblygiad genynnol BRCA 1/2 a’u teuluoedd. Mae genyn BRCA1/2 yn cynyddu’r perygl o ganser y frest a chanser ofaraidd yn sylweddol ymhlith menywod.

Mae Amie Hodges yn ddarlithydd profiadol ar y Rhaglen Nyrsio Plant (BN) ac mae ganddi gefndir arbenigol mewn gofal iechyd anadlol plant yn ogystal â datblygu gwasanaeth anadlol.

Drwy ei hymchwil, ei nod yw dysgu mwy am anghenion plant rhwng 8 a 12 oed a chanddynt frawd neu chwaer sydd â ffibrosis systig. Mae anghenion brodyr a chwiorydd yn aml yn gallu mynd yn angof neu gael eu hesgeuluso pan fo plentyn gwael yn y teulu.

Dolenni cysylltiedig


Ysgol Nyrsio ac Astudiaethau Bydwreigiaeth Caerdydd