Skip to content
Skip to navigation menu

English

Dychweliad Ysgolorion Fulbright

17 Ionawr 2013

Fulbright scholars return

Dychwelodd ysgolorion mwyaf blaenllaw a dawnus America i Gaerdydd fel rhan o Fforwm Fulbright, sef rhaglen ddiwylliannol flynyddol nodedig.

Croesawodd y Brifysgol tua 60 o dderbynwyr grantiau Fulbright [8-10 Ionawr 2013] sy’n astudio, ymchwilio ac yn darlithio yn y DU ar hyn o bryd.

Dyma’r eildro i’r Brifysgol gynnal y digwyddiad pwysig hwn. Cafodd yr ysgolorion Americanaidd y cyfle i wrando ar ddarlithoedd gan rai o arbenigwyr blaenllaw Caerdydd ar bynciau yn cynnwys y Cymry yn America, pensaernïaeth genetig clefyd Alzheimer a gwleidyddiaeth Cymru.

Roedd ymweliad â Bae Caerdydd, taith o amgylch Castell Caerdydd, mynychu Cyfarfod Llawn yn y Senedd a Thwmpath (dawns) Cymreig traddodiadol ymhlith y digwyddiadau diwylliannol a oedd yn rhan o’r rhaglen.

Dywedodd Sandra Elliott, Cyfarwyddwr yr Is-adran Cyfathrebu a Chysylltiadau Rhyngwladol: "Mae’n hysbys bod Ysgolorion Fulbright ymysg ysgolorion gorau’r byd. Mae llawer ohonynt yn mynd ymlaen i fod yn arweinwyr yn eu meysydd penodol. Mae Fforwm Fulbright yn gyfle gwych i’r Brifysgol arddangos ei hun i nifer fawr o ddylanwadwyr posibl y dyfodol. Eleni mae Caerdydd yn croesawu mwy o Ysgolorion Fulbright nag unrhyw brifysgol arall yn y DU."

Sefydlwyd Comisiwn Addysgol yr UD-DU (Comisiwn Fulbright) ym 1948, ac mae’n cynnig rhaglen gwobrau academaidd drawsatlantig rhwng yr UD a’r DU. Bob blwyddyn, mae tua 50 o ddinasyddion y DU a 50 o ddinasyddion yr UD yn astudio, darlithio, ymchwilio neu’n canolbwyntio ar ddatblygiad proffesiynol mewn sefydliadau blaenllaw yn eu gwlad letyol.

Dywedodd Michael Scott-Kline, Cyfarwyddwr Rhaglen Gwobrau Fulbright: "Cynhaliwyd rhaglen wych ar gyfer grŵp Fulbright gan Brifysgol Caerdydd – cafwyd cydbwysedd perffaith rhwng y byd academaidd a chyfnewid diwylliannol. Rwy’n gwybod bod nifer o’r ysgolorion Fulbright wedi dewis aros yng Nghaerdydd am rai diwrnodau ychwanegol – yn sicr cawsant eu hysbrydoli."

Mae Prifysgol Caerdydd yn bartner Fulbright hirsefydlog ac mae’n cefnogi Comisiwn Fulbright yn weithredol mewn nifer o fentrau gan gynnwys Sefydliad Haf Fulbright Cymru. Y Brifysgol yw un o ddwy brifysgol yn unig yng Nghymru sy’n cynnig Ysgoloriaethau Fulbright, gan roi’r cyfle i rai o fyfyrwyr gorau'r UD astudio yn y DU.

O fewn y Rhaglen Fulbright fyd-eang, mae 28 cynfyfyriwr wedi gwasanaethu fel pennaeth gwladwriaeth neu lywodraeth; mae 11 cynfyfyriwr Fulbright wedi cael eu hethol i Gyngres yr UD; mae un cynfyfyriwr Fulbright wedi gwasanaethu fel Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig; mae 43 cynfyfyriwr Fulbright o 11 o wledydd wedi derbyn Gwobr Nobel ac mae 78 cynfyfyriwr wedi derbyn Gwobrau Pulitzer.