Skip to content
Skip to navigation menu

English

Dyfarnu Darlithyddiaeth flaenllaw i gyfarwyddwr biowyddorau

04 Ebrill 2013

oleMae Cymdeithas Ffisiolegol fwyaf y byd wedi dyfarnu Darlithyddiaeth Nodedig Horace W Davenport y gymdeithas i gyfarwyddwr Ysgol y Biowyddorau, yr Athro Ole Petersen.

Mae Cymdeithas Ffisiolegol America, sydd â 10,000 a mwy o aelodau, wedi gwahodd yr Athro Petersen i draddodi Darlith awr o hyd y Dyfarniad yng nghyfarfod Bioleg Arbrofol (EB) 2013 brynhawn dydd Mawrth, 23 Ebrill 2013. Cyflwynir y ddarlith yng Nghanolfan Gynadledda ac Arddangos Boston.

Thema’r ddarlith fydd 'Mecanweithiau arwyddion calsiwm mewn celloedd epithelial: rolau mewn ffisioleg a phatholeg'. EB yw cynulliad fwyaf y byd ar fioleg gyffredinol ac amcangyfrifir y bydd 15,000 o bobl yn mynychu’r digwyddiad eleni.

Dywed Cadeirydd Adran Gastroberfeddol a’r Afu/Iau Cymdeithas Ffisiolegol America, yr Athro Marshall Montrose "Darlithyddiaeth Nodedig Horace W Davenport yw’r gydnabyddiaeth fwyaf blaenllaw y gall Adran Gastroberfeddol a’r Afu Cymdeithas Ffisiolegol America ei chynnig" a bod "y dyfarniad yn cydnabod cyflawniad nodedig oes o ymchwil ffisiolegol ym maes gastroberfeddol a’r Afu ".

Yn gyffredinol, caiff Darlith Davenport ei thraddodi gan ymchwilwyr blaenllaw o’r Unol Daleithiau, a dim ond dwywaith cyn hyn y’u cyflwynwyd gan wyddonwyr o Ewrop, sef y diweddar Syr James Black, King's College Llundain (Enillydd Gwobr Nobel) ym 1994 a’r Athro Geoff Burnstock, University College Llundain yn 2001.

Dolenni defnyddiol

Ysgol Biowyddorau Caerdydd

 

Tags

Newyddion Diweddaraf

Newyddion Diweddaraf Coleg y Gwyddorau Biofeddygol a Gwyddorau Bywyd