Skip to content
Skip to navigation menu

English

Dyfodol ar-lein newydd ar gyfer dysgu: Partneriaeth Caerdydd â Futurelearn

17 Ionawr 2013

Prof Colin Riordan

O Fangor i Brasilia, Casnewydd i Dehli neu Frynaman i Beijing, mae mynediad agored at addysg uwch yng Nghymru wedi cymryd cam mawr ymlaen yn dilyn lansio llwyfan dysgu ar-lein newydd sy’n rhad ac am ddim ac yn agored.

Trwy gwmni newydd a sefydlwyd gan y Brifysgol Agored, Futurelearn Ltd, a chymorth y rhyngrwyd, byddwch yn gallu profi peth o addysg fwyaf ysbrydoledig Prifysgol Caerdydd yn rhad ac am ddim. Yn orau oll, gallwch ei ffitio o gwmpas eich gwaith personol, eich teulu ac ymrwymiadau cymdeithasol.

Ar adeg pan mae addysg uwch yn y DU yn symud at amgylchedd sydd hyd yn oed yn fwy cystadleuol, gyda phrifysgolion yn gynyddol yn cystadlu am fyfyrwyr, pam ddylai Prifysgol fel Caerdydd ddarparu dysgu yn rhad ac am ddim?

Mae’r ateb yn syml: mae Prifysgol Caerdydd a Chymru yn elwa’r naill ffordd.

Mae Caerdydd yn uno â rhai o brifysgolion gorau’r DU sef Bryste, Birmingham, Caerwysg a King’s College, Llundain, ynghyd â degawd o brofiad y Brifysgol Agored ym maes dysgu o bell.

Mae hefyd yn ymwneud â chael gwared ar rwystrau.
 
Gallai fod yn gyn weithiwr dur o Gaerdydd sydd wastad wedi eisiau astudio yng Nghaerdydd ond sydd heb gael y cyfle na’r amser i wneud hynny, neu gallai fod yn gynfyfyriwr o Gaerdydd y gwnes i gyfarfod â hi mewn digwyddiad i gynfyfyrwyr a oedd eisiau ennill sgiliau newydd i’w helpu i ddychwelyd i’r gwaith, a jyglo ei bywyd teuluol prysur ar yr un pryd.

Am y tro cyntaf, bydd y ddau yn gallu cael at addysgu gan academyddion o’r radd flaenaf o Gaerdydd, beth bynnag fo’u lleoliad, moddau ariannol, amgylchiadau personol, gwaith neu amgylchiadau teuluol: democrateiddio addysg, ar ei ffurf fwyaf pur.

Bydd hefyd yn helpu i roi Caerdydd - a Chymru - yn gadarn ar y map.

Nawr, rydym yn gallu cyflwyno peth o’r addysg orau yng Nghymru i’r byd, a dod â’r byd addysg uwch i ddysgwyr yng Nghymru.

Nid oedd yn fater o a ddylem ni wneud hyn, ond sut a pha mor gyflym.
 
Mae’r maes Adnoddau Addysgol Agored yn datblygu’n gyflym wrth i’r rhyngrwyd drawsffurfio mynediad at ddysgu yn fyd-eang.

Gyda sefydliadau mawr yn yr UD fel Harvard a Yale ar flaen y gad, ni allwn fforddio cael ein gadael ar ôl pan mae cyfleoedd fel hyn yn codi, yn enwedig os yw Prifysgol Caerdydd yn dymuno bod ymhlith y 100 prifysgol orau yn y byd.

Ond gadewch i ni fod yn glir: ni fydd hyn yn disodli profiad y campws traddodiadol. Ac ni ddylai ychwaith.

Ac nid yw’n cynnig gradd Prifysgol Caerdydd rad ac am ddim ychwaith. Pe byddai hyn yn wir, byddai miloedd o gynfyfyrwyr a myfyrwyr presennol Prifysgol Caerdydd yn cnocio ar fy nrws yn gofyn am eu ffioedd yn ôl. Bydd angen i unrhyw un sy’n dymuno ennill cymhwyster gofrestru gyda ni.

Ond gobeithiwn y bydd yn ysbrydoli mwy o bobl i ehangu eu gorwelion, torri’r rhwystrau traddodiadol a chwalu’r chwedl bod mynediad at brifysgol Grŵp Russell fel Caerdydd ar gyfer nifer fach o bobl freintiedig.

Mae’r misoedd nesaf yn mynd i fod yn gyffrous iawn wrth i nifer a chwmpas y cyrsiau sydd ar gael yng Nghaerdydd gael eu cwblhau a’u cyhoeddi.

Dylai unrhyw un sydd â diddordeb yn y cyfleoedd newydd hyn gadw llygad allan ar-lein.

Dolenni cysylltiedig

Futurelearn

 

Ymddangosodd yr erthygl hon yn gyntaf yn y Western Mail ar 17 Ionawr 2013.

 

Tags