Skip to content
Skip to navigation menu

English

Cymhwyso e-Wyddoniaeth at broblemau amgylcheddol Prosiect Gwylio Bywyd yn anelu at fynd i’r afael â’r ‘chweched argyfwng diflaniad’

07 Mai 2008

Mae’r Ysgol Gyfrifiadureg yn chwarae rhan allweddol mewn menter Ewropeaidd i ymladd diflaniad rhywogaethau planhigion ac anifeiliaid oherwydd ymyrraeth dynion dros y byd i gyd.

Mae ambell amcangyfrif yn rhoi’r gyfradd o golli rhywogaethau oherwydd pobl yn dinistrio cynefinoedd yn ddegau o filoedd y flwyddyn. Mae wedi cael ei alw yn "chweched argyfwng diflaniad", ac mae’n dilyn pum digwyddiad diflaniad ar raddfa enfawr yn flaenorol, gan gynnwys diflaniad y deinosoriaid, sydd wedi bod yn ystod hanes 4.5 biliwn o flynyddoedd y ddaear. Nid y colli rhywogaethau yn unig sy’n peri problem. Mae rhywogaethau goresgynnol fel y Rhododendron a Chanclwm Siapan, a gyfwynwyd yn oes Fictoria, a Chimwch Afon America sy’n fwy diweddar, yn cael effaith ar fioamrywiaeth. Mae’r canlyniadau yn rhai difrifol i’r amgylchedd, i agweddau economaidd a chymdeithasol datblygu cynaliadwy, ac yn y pen draw i ansawdd bywyd bodau dynol.

Mae’r Ysgol Gyfrifiadureg bellach yn bartner gweithredol allweddol yn y cynllunio ar Gwylio Bywyd – rhaglen 15-20 mlynedd uchelgeisiol i adeiladu a gweithredu isadeiledd drwy Ewrop gyfan ar gyfer ymchwil ar fioamrywiaeth, yn gefn i lunio polisi a phenderfyniadau yn yr holl aelod wladwriaethau. Dewisiwyd yr Ysgol oherwydd yr enw da a enillodd mewn e-Wyddoniaeth, prosiect Bioamrywiaeth y Byd a nifer o brosiectau Rhaglen Fframwaith Ewropeaidd mewn gwybodeg bioamrywiaeth.

Yn ddiweddar lawnsiwyd cynllun rhagbaratoi tair blynedd i sefydlu’r fframweithiau cyllidol a chyfreithiol angenrheidiol ac i ymgymryd â’r cynllunio technegol ar yr adeiladu yng Nghanolfan Wyddoniaeth Nemo yn Amsterdam. Bydd staff o Ysgol Gyfrifiadureg Caerdydd yn chwarae rhannau allweddol wrth osod y strategaeth a’r cynllunio technegol ar gyfer yr isadeiledd, gan sicrhau perthnasedd gwasanaeth a rhyngweithredoldeb technegol ar draws ffiniau cenedlaethol, cydweddoldeb gyda’r Grid Ewropeaidd sy’n dod i’r amlwg a chyda’r prif gyfleusterau gwybodaeth bioamrywiaeth eraill.

Dywedodd Alex Hardisty, Rheolwr Canolfan e-Wyddoniaeth Cymru yn yr Ysgol Gyfrifiadureg: "Mae ymuno â chonsortiwm Gwylio Bywyd yn gydnabyddiaeth haeddiannol o gydarbenigedd Caerdydd mewn e-Wyddoniaeth fel y’i cymhwysir at broblemau mewn bioamrywiaeth. Mae gennym y cyfle i chwarae rhan sylweddol ac edrychwn yn ein blaenau at weithio’n agos gyda’n partneriaid yn Ewrop i ddod â gweledigaeth Gwylio Bywyd yn fyw.

Tags