Skip to content
Skip to navigation menu

English

Egluro cyllid myfyrwyr

14 Tachwedd 2011

School finance - webGweinidog dros Addysg a Sgiliau, Leighton Andrews AC gyda Phennaeth Uwchradd Fitzalan Athrawes, Cath Bradshaw, Prifysgol Caerdydd, Swyddog Cyswllt Ysgolion a Cholegau, Katie Jones, a'r Ymgynghorydd Gyrfaoedd, Levon Chorbadjian.

Mae Prifysgol Caerdydd yn cymryd rhan mewn ymgyrch genedlaethol i geisio egluro newidiadau i gyllid myfyrwyr yng Nghymru yn 2012.

Bydd Diwrnod Arian Myfyrwyr yn ceisio gwneud yn siwr bod myfyrwyr, eu rhieni, athrawon a’r cyfryngau yn deall golygiadau’r system newydd yn 2012 cyn iddynt ddod i benderfyniad.

Meddai Rhiannon Staley, Swyddog Cyswllt Ysgolion: "Yn union fel ein hymweliad heddiw i siarad â myfyrwyr yn Ysgol Uwchradd Fitzalan yng Nghaerdydd, cynhelir digwyddiadau ledled y DU heddiw i geisio egluro sut bydd y system newydd ar gyfer cyllid myfyrwyr yn gweithio, chwalu’r camdybiaethau a’r chwedlau yn ogystal ag ymateb i’r sylw negyddol yn y cyfryngau.

"Disgwylir i filoedd o ymgeiswyr a darpar fyfyrwyr ymweld â Phrifysgol Caerdydd yn ystod y misoedd nesaf ac mae llawer wedi drysu ynghylch pa ffioedd y byddant yn eu talu, pryd a pha help y gallent ei ddisgwyl gan y llywodraeth a’r prifysgolion.

"Gyda lwc, bydd Diwrnod Arian Myfyrwyr yn helpu’r myfyrwyr sydd â’r gallu i lwyddo mewn prifysgol i ddeall na ddylai pryderon am gyllid eu hargyhoeddi i beidio â chyflwyno cais i ddod yma gan fod llawer iawn o gymorth a chyngor ar gael. Mae’n bleser gennym gefnogi’r ymgyrch hon i godi ymwybyddiaeth am becynnau cyllid newydd, gan gynnwys ein pecyn cynhwysfawr o ysgoloriaethau a bwrsariaethau fydd yn rhoi cymorth ychwanegol i’n myfyrwyr."

Mae Prifysgol Caerdydd wedi ymrwymo i roi’r wybodaeth fwyaf perthnasol am ffioedd dysgu a chymorth ariannol i bawb sy’n ystyried astudio yma. Fel rhan o Ddiwrnod Cyllid Myfyrwyr, mae’r Tîm Recriwtio Israddedigion, yn ogystal â’r Gwasanaeth Cynghori Myfyrwyr, yn cynnal sesiynau hysbysu i staff fel bod ganddynt hwythau hefyd y wybodaeth gywir i gynghori myfyrwyr, rhieni ac ymgynghorwyr eraill.

Cynhelir ein hymgyrch codi ymwybyddiaeth gyda’r Tasglu Annibynnol ar Wybodaeth am Gyllid Myfyrwyr. Martin Lewis o MoneySavingExpert.com sy’n arwain yr ymgyrch hon yn Lloegr.

Cewch fwy o wybodaeth am y cymorth ariannol sydd ar gael yn ein tudalennau i is-raddedigion (http://caerdydd.ac.uk/for/prospective/ug/tuitionfees/entry%202012/tuition-fees-2012-entry.html)