Skip to content
Skip to navigation menu

English

Grymuso cymunedau newyddion lleol

14 Ionawr 2013

Grymuso cymunedau newyddion lleolGrymuso cymunedau newyddion lleol

Bydd canolfan newydd ar gyfer newyddiaduraeth gymunedol yng Nghymru yn helpu i lywio’r maes tuag at ddyfodol cynaliadwy ac arloesol, yn paratoi’r ffordd ar gyfer creu swyddi a hwyluso datblygu newyddiaduraeth ddigidol.

Y Ganolfan Newyddiaduraeth Gymunedol yw’r gyntaf o’i math i gyfuno ymchwil flaenllaw â dysgu ar sail ymarfer. Sefydlwyd y Ganolfan gan yr Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol, a bydd yn tynnu ar ymchwil arloesol yr Ysgol i hysbysu hyfforddiant amser real ar gyfer cymunedau newyddion.

Gyda’r nod o adeiladu a chynorthwyo rhwydwaith bywiog o newyddion hyperleol a chymunedol yng Nghymru, bydd y Ganolfan yn rhannu arfer gorau gyda’i haelodau ac yn amlygu model busnes ar gyfer tyfu a chynnal canolbwynt newyddion cymunedol. Bydd hefyd yn cynnig cyrsiau a gweithdai a fydd yn cael eu cyflwyno gan arbenigwyr y diwydiant a fydd yn adlewyrchu tueddiadau newyddion presennol ar adeg pan mae arferion newyddiaduraeth traddodiadol yn newid.

Dywedodd yr Athro Richard Sambrook, sy’n arwain y fenter, "Mae’r Ganolfan Newyddiaduraeth Gymunedol yn unigryw. Nid oes unman arall yn y byd ar hyn o bryd sy’n uno ymchwil a hyfforddiant i siapio’r maes newyddiaduraeth gymunedol a hyperleol sy’n dod i’r amlwg. Mae wedi bod yn gyfnod anodd i newyddiaduraeth a’r cyfryngau’n ddiweddar, gyda gostyngiad mewn allfeydd newyddion lleol a’r materion sy’n codi ynghylch moeseg y cyfryngau. Mae’r diwydiant wedi newid yn sylfaenol. Bydd y Ganolfan newydd hon yn hysbysu dyfodol mwy cadarnhaol a chynaliadwy."

Lansir y Ganolfan yn y Gynhadledd Newyddiaduraeth Gymunedol (16 Ionawr 2013), a fydd yn dod ag arbenigwyr o faes cyfryngau cymdeithasol a llwyfannau newyddion hyperleol ynghyd ag academyddion newyddiaduraeth ac arweinwyr y diwydiant i archwilio’r maes newyddiaduraeth gymunedol sy’n ehangu’n gyflym.

Bydd siaradwyr y digwyddiad yn cynnwys Jan Schaffer, newyddiadurwr sydd wedi ennill Gwobr Pulitzer, sy’n arwain J-Lab, un o sefydliadau mwyaf llwyddiannus America ar gyfer entrepreneuriaid newyddion, Simon Milner, Cyfarwyddwr Polisi Facebook UK, a Damian Radcliffe, arbenigwr ar y rhyngrwyd a’r cyfryngau hyperleol. Bydd Gweinidog Addysg a Sgiliau Cymru, Leighton Andrews, yn annerch cyfranogwyr y gynhadledd hefyd.

Dywedodd Emma Meese, Rheolwr y Ganolfan, "Bydd y Gynhadledd Newyddiaduraeth Gymunedol yn archwilio tystiolaeth sy’n dod i’r amlwg ac yn edrych ar offer i ddatblygu canolbwyntiau newyddion cymunedol yn effeithiol. Mae hefyd yn ddechrau ar adeiladu rhwydwaith cyffrous a bywiog o ganolbwyntiau newyddion cymunedol - anogwn sefydliadau gwirfoddol, cynhyrchwyr newyddion lleol, blogwyr a mwy, i ymuno â’r Ganolfan a bod yn rhan o ddatblygu newyddiaduraeth gymunedol."

Dolenni cysylltiedig

Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol