Skip to content
Skip to navigation menu

English

Arloesi peirianegol

30 Ebrill 2010

Innovation Network Logo

Mae Gwobrau Arloesi blynyddol y Brifysgol wedi cydnabod cydweithio llwyddiannus gan y Brifysgol i ddatblygu Canolfan Ragoriaeth mewn Optimeiddio Ynni a Rheoli Sgil-Gynhyrchion a Gwastraff i gwmni mawr rhyngwladol sy’n cynhyrchu dur.

Cydnabu Gwobr Arloesi 2010 y cydweithio llwyddiannus rhwng Ysgol Peirianneg y Brifysgol a Corus Strip Products UK, rhan o’r Tata Steel Group.

Ffrwyth y prosiect oedd rhoi i’r cynhyrchydd dur hwnnw Ganolfan Ragoriaeth a geisiai ymchwilio i dechnoleg a ddefnyddiai ynni a defnyddiau’n fwy effeithlon er mwyn cynyddu cystadleurwydd y busnes a chyfrannu at ofalu am yr amgylchedd.

Meddai arweinydd y cydweithio, yr Athro Tony Griffiths o Ysgol Peirianneg Prifysgol Caerdydd: "Mae’r prosiect yn enghraifft ragorol o’r ffordd y gall gwybodaeth ac arbenigedd y Brifysgol helpu rhan allweddol bwysig o economi Cymru, a chyflogwr allweddol, i rannu gwybodaeth a chwrdd â sialensiau’r diwydiant.

"Mae’r prosiect yn helpu’r cwmni, yn arbennig, i roi sylw i rai o broblemau hirhoedlog y diwydiant dur – yn enwedig cynhyrchu sinc yn ddiangen wrth ailgylchu dur.

"Mae’n enghraifft ragorol hefyd o sut y gallwn ni yn yr Ysgol Peirianneg gymhwyso’n gwybodaeth ni at fyd diwydiant drwy drosglwyddo sgiliau."

Elfen ychwanegol a gydnabyddir gan y Wobr yw’r canolbwyntio ar gydweithio ar sgiliau a hyfforddiant drwy hyfforddi 180 o staff yn ystod 15 mis cyntaf y prosiect.

Rhan ganolog o’r Ganolfan Ragoriaeth yw’r cyfle i weithlu Corus ddysgu sgiliau newydd, gan gynnwys egwyddorion hylosgi tanwyddau’n ddiogel ar y safle a bod yn fwy ymwybodol o effeithiau hylosgi gwael ar yr amgylchedd, yn ogystal â’r potensial i arbed ynni.

Meddai Lianne Deeming, Cyfarwyddwraig Gwella Busnes a Rhagoriaeth Busnes Corus: "Oherwydd cyfraniad hollbwysig y sector cyhoeddus, gan gynnwys arbenigedd academaidd Canolfan Rhagoriaeth Adran Peirianneg Prifysgol Caerdydd, rydyn ni’n dal i fod ar y blaen yma yng Nghymru."

Mae datblygu Canolfan Ragoriaeth gyda’r Ysgol Peirianneg yn cynnig partneriaeth tymor-hir o ran ymchwil a datblygu a hefyd o ran hyfforddi.

O ganlyniad i’r cydweithio, mae’r EPSRC (y Cyngor Ymchwil Peirianneg a’r Gwyddorau Ffisegol) wedi ariannu prosiect mawr i ymchwilio i ddefnyddio ynni. Bydd hwnnw’n ddarn arloesol o ymchwil ym myd diwydiant yn y DU.

Mae Gwobrau Arloesi y Brifysgol, sydd bellach ar eu hunfed flwyddyn ar ddeg, yn gyfle i fawrygu’r cysylltiadau a’r cydweithio llwyddiannus rhwng y Brifysgol a byd diwydiant.

Noddir gwobrau 2010 gan Geldards LLP, Fusion IP a Cyllid Cymru.

Tags