Skip to content
Skip to navigation menu

English

Tîm Peirianneg ar y blaen â thechnoleg werdd

24 Chwefror 2009

Mae’n bosibl y bydd technoleg tanwydd effeithlon a ddatblygwyd yn gyntaf yn yr Ysgol Beirianneg ddeng mlynedd yn ôl yn cael ei ddefnyddio gan wneuthurwyr ceir ar draws y byd.

Bu dros 250 o gynrychiolwyr gwneuthurwyr ceir, gwyddonwyr a pheirianwyr prif gwmnïau ceir Ewrop mewn cynhadledd – Thermodrydan – Cyfle i’r Diwydiant Ceir - ym Merlin, lle'r oedd Volkswagen yn dadorchuddio cerbyd prawf eu car teulu cyntaf i ddefnyddio generadur thermodrydanol.

Datblygwyd ac adeiladwyd y generadur thermodrydanol cyntaf erioed i gael ei bweru gan lif o ddŵr poeth a chynhyrchu 100W(e), gan dîm yr Ysgol Beirianneg yng Nghaerdydd. Fe’i hallforiwyd i Siapan a’i ddangos yng Nghynhadledd Cynhesu Byd-Eang Kyoto ym 1997.

Mae’r un deunydd â thechnoleg thermodrydanol yn cael ei ddefnyddio nawr ym myd ceir, â llif nwyon pibellau mwg poeth yn cymryd lle llif yr hylif, a’r generadur yn cael ei roi o dan y car.

Mae pŵer trydanol ychwanegol y generadur thermodrydanol yn cwrdd ag 20% o ofynion trydanol y car, gan leihau llwyth mecanyddol y peiriant ac arwain at leihad yn y tanwydd a ddefnyddir gan y car.

Roedd yr Athro Mike Rowe, Athro Anrhydeddus yn yr Ysgol Beirianneg yn ŵr gwadd arbennig yn y gynhadledd, mewn cydnabyddiaeth o’i ymchwil hirdymor i thermodrydaneg ac yn benodol ei waith ar adfer gwres gwastraff - y dechnoleg a ddefnyddiwyd yn y cerbyd prawf.

Dywedodd yr Athro Rowe, sydd hefyd yn Gyfarwyddwr Canolfan NEDO Caerdydd ar gyfer Trosglwyddo Ynni Trydanol: "Mae’r ymchwil blaengar i ddeunydd thermodrydanol a wneir yn yr Ysgol Beirianneg a’i gymhwysiad at adfer gwres gwastraff ar y blaen yn y dechnoleg hon. Er nad oes sylfaen gynhyrchu gadarn yn y DU bellach, mae cyfle yno ac yn datbygu, er mwyn cydweithio gyda phartneriaid Ewropeaidd a datblygu’r cymhwysiad cyffrous hwn o thermodrydaneg ymhellach.

"Mae hwn wedi bod yn ddatblygiad cyffrous i’r grŵp thermodrydanol yma, a’r diwydiant ceir yn gyfan. Dyma’r cerbyd masnachol cyntaf i ddefnyddio’r dechnoleg hon a gallem weld defnydd byd-eang ohono, ledled y diwydiant ceir yn y dyfodol agos."

Mae nifer o wneuthurwyr ceir byd-eang, gan gynnwys General Motors a BMW, yn bwrw ymlaen â’u defnydd o thermodrydaneg er mwyn gwella economi tanwydd ystod eang o ddefnyddiau domestig a masnachol.

Mae’r Athro Rowe hefyd wedi cael ei wahodd i fod yn aelod o banel adolygu Canolfannau Ymchwil Gwyddoniaeth Ffiniau Ynni Adran Ynni yr UDA. Rôl y Canolfannau Ymchwil Ffiniau Ynni yw cyflymu’r arloesi gwyddonol sydd ei angen er mwyn creu technolegau ynni blaengar ar gyfer yr 21 ganrif.

Tags